Skip to content

HvW: De Wassenaarse afvalklucht

21 juli 20213 minute read

Wassenaar heeft de hoogste tarieven voor het ophalen van huisafval. Een tweepersoonshuishouden betaalt €440 per jaar. De verwachting is dat dit bedrag de komende paar jaar stijgt naar €500.

Voor de meeste Wassenaarders een heel fors bedrag. €40 per maand.

Keer op keer dringt HartvoorWassenaar aan op het onder controle krijgen van de kosten. En het ene experiment volgt op het andere. Was het eerst “Het Nieuwe Inzamelen”, vervolgens meer PMD-routes en ondergrondse containers. Niets hielp. De kosten bleven stijgen. En de experimenten werden steevast afgebroken. HartvoorWassenaar is niet zo voor die wilde experimenten. Iedere keer leveren ze ongewenste nieuwe ervaringen en steeds hogere kosten op.

HartvoorWassenaar ziet het ophalen van afval als een service die de gemeente levert aan haar inwoners. Bij wet verplicht. Die service moet zo klantgericht mogelijk zijn. Daarnaast moet die service efficiënt worden uitgevoerd. En wanneer je de hoogste tarieven in Nederland hebt, dan zit dat niet goed. Belangrijk: We vinden ook dat verantwoordelijk met het milieu omgegaan wordt.

Wij zijn er voor dat karton/papier, glas en GFT (groene bak) door Wassenaarders zelf gescheiden worden. Dit is al heel lang zo, en we zijn er aan gewend. Het restafval wordt verbrand. Dat levert elektriciteit en stadsverwarming op.
Maar: Het restafval moet verminderd worden en dat kan door er dingen uit te halen. We kunnen plastic, metalen en verpakkingen (PMD) uitsorteren en hergebruiken. Dat is een goed en belangrijk doel. En wat er uit gehaald wordt, levert ook nog wat geld op en wordt hergebruikt. Iedereen blij.

Twee mogelijkheden: Voorscheiding, zelf thuis PMD er uit halen en in een aparte bak doen. Of alles in één (grijze) bak en nascheiding in een fabriek.
HartvoorWassenaar is altijd vóór nascheiding van PMD geweest. Betere scheidingsresultaten, minder restafval, lagere kosten, minder belasting van het milieu en meer service aan de Wassenaarders.

We kunnen nu echt gaan nascheiden. Alles in de grijze bak of de restafvalcontainer. Geen aparte bak voor PMD. Grote steden doen het al en het is gewoon beter.

De coalitie (VVD/CDA/D66/LW) echter, wil dat ieder huishouden plastic zakken krijgt om PMD in te doen. Voorscheiden. Die zakken worden dan in de grijze bak er bij gedaan. Dat gaat de afvalwagen in. In de afvalwagen wordt het geperst. Door het persen wordt PMD en gewoon afval weer vermengd, en moet alles vervolgens nagescheiden worden.

Hun argument: we moeten een gedragsverandering bewerkstelligen. Mensen moeten bewust worden gemaakt dat ze veel verspillen. Dus ze moeten zelf blijven scheiden.
Zelf voorscheiden is per Wassenaars huishouden tenminste €20 per jaar duurder.
Je mag dus ten minste €20 per jaar aan de gemeente betalen om jezelf op te voeden.

We vinden dit betuttelend. Waar je mee moet oppassen, is dat je gaat drammen met milieumaatregelen. Zeker wanneer het onnodig en duurder is.

HartvoorWassenaar kiest voor nascheiding (machinaal in een fabriek) van PMD. Zoals we daar altijd voorstander van zijn geweest. GFT in de groene bak. Glas en papier/karton in verzamelbakken.
De rest, inclusief PMD gewoon in de grijze bak of restafvalcontainer.
Het blijkt, na berekeningen door de gemeente, de goedkoopste oplossing. En de nascheiding levert veel betere scheidingsresultaten op dan thuis scheiden.

HartvoorWassenaar. Solide en verstandig.

HartvoorWassenaar, Dé Lokale Partij, Lijst 2. Henri Hendrickx

Tags

GemeenteraadHart voor WassenaarIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top