Skip to content
Sfeerbeeld ruimtelijk raamwerk Locatie Valkenburg- ©KCAP

Katwijk verheugd met constructief advies commissie m.e.r. over Valkenhorst

13 augustus 20212 minute read

De gemeente Katwijk is blij met het bemoedigende en constructieve advies van de landelijke commissie m.e.r. over het milieueffectrapport voor het bestemmingsplan Valkenhorst. De commissie heeft dat advies vandaag gepubliceerd.

De commissie adviseert meer informatie op te nemen over beschermde vogelsoorten. Ook moet de keuze voor het waterpeil van het plangebied (boezempeil) beter onderbouwd worden. Tenslotte beveelt de commissie aan de kansen om de ambities uit de Omgevingsvisie te behalen, beter te benutten zoals energieneutraliteit, gezondheid en duurzame mobiliteit.

Katwijk maakte de keuze voor het bouwen op boezempeil omdat die het meest klimaatbestendig en verstandig lijkt. Over de benodigde bescherming van weidevogels is bij de gemeente al veel bekend maar is nog nader overleg nodig met de grondeigenaren om te komen tot een pakket van beschermende maatregelen. Ook over de ambities in de Omgevingsvisie zal Katwijk verder overleg voeren met de grondeigenaren.

Wethouder Gerard Mostert ziet het advies als een handvat om het plan voor Valkenhorst nog beter te maken. “We gaan ermee aan de slag. Dit advies is een mooie stap op weg naar een definitief bestemmingsplan voor Valkenhorst.”

Op 15 juli sloot de inzagetermijn voor het ontwerpbestemmingsplan. De binnengekomen zienswijzen worden momenteel beoordeeld en eventueel verwerkt in de definitieve versie van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan met milieueffectrapport en het kwaliteitsboek voor Valkenhorst worden naar verwachting in het najaar aangeboden aan de gemeenteraad. Voor die tijd zal het milieueffectrapport nogmaals ter beoordeling aan de commissie m.e.r. worden aangeboden.

Tags

KatwijkLocatie ValkenburgMilieueffectrapportRegioValkenhorst
Gerelateerde artikelen
Back To Top