Skip to content

CDA-Wassenaar sceptisch over pilot PMD-zakken in restafval container

13 september 20212 minute read

De politieke zomerstop is voorbij. CDA-fractievoorzitter Ronald Everard: “De afgelopen zomerperiode hebben wij benut om gesprekken te voeren met inwoners over verschillende politieke thema’s. Deze terrassessies zijn ons zo goed bevallen, dat wij daar mee doorgaan. We benutten deze gesprekken niet alleen voor ons verkiezingsprogramma, maar ook voor onze inbreng in de gemeenteraad.”

In de laatste raadsbijeenkomst voor het zomerreces stonden twee amendementen op de agenda over het afvalbeleid. Één amendement van het CDA-Wassenaar, gesteund door DLW. In dat amendement hebben we gepleit voor uitbreiding van de succesvolle proef met PMD-containers voor Plastic, Metaal en Drinkpakken aan huis. Dit PMD-afval wordt in de pilot door de huishoudens uitstekend gescheiden. Het zijn er in de huidige proef ruim 2.000. Dit is dan wel de vierde container die mensen thuis hebben. Niet iedereen heeft de ruimte om zoveel containers kwijt te kunnen. Dit is bij zo’n 50% van de huishoudens wel mogelijk. CDA-fractievoorzitter Ronald Everard: “Het is voor ons logisch om te gaan voor uitbreiding van PMD-containers aan huis gezien de behaalde milieuresultaten. Voor de huishoudens waar dat niet kan, zoals de hoogbouw en de huizen met beperkte buitenruimte, is het logischer om te gaan voor een systeem van nascheiding. Iedereen blijft vanzelfsprekend zijn glas, papier en textiel naar de verzamelbakken brengen.”

Ons amendement “bronscheiding waar het kan, nascheiding waar het moet” heeft helaas geen meerderheid gehaald in de gemeenteraad. De meerderheid van de raadsleden heeft gekozen om te gaan voor een variant, die minder goed scoort voor het milieu. Deze is ingediend door VVD en D66 samen. Dat amendement is gebaseerd op het scheiden thuis van PMD-afval in extra gemeentelijke plastic zakken. Die zakken met gescheiden PMD-afval moeten daarna in de restafvalcontainer worden samengevoegd met het restafval.

CDA-fractievoorzitter Ronald Everard: “Ik vind het best een bizar voorstel. Het heeft iets weg van foppen van inwoners, die graag een bijdrage willen leveren aan een beter milieu. De plastic zakken met PMD-afval worden in de vuilnisauto samen geperst met het restafval tot één afvalmassa. Hierdoor zullen alle aparte PMD zakken kapot gaan. Je kunt kiezen voor nascheiding en bronscheiding, maar burgers voor niets extra plastic zakken laten gebruiken en voor niets thuis te laten scheiden lijkt ons zinloos.”

We zijn benieuwd of het aangenomen amendement van onze collegae ook daadwerkelijk uitgevoerd kan worden door Avalex. Dit zal vast snel helder gaan worden in de gemeenteraad.

containers Ronald Everard

Tags

CDAGemeenteraadIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top