Skip to content

Doe je mee met belletje trekken? Op burendag mag het met toestemming van de burgemeester!

16 september 20212 minute read

“Hoe kunnen we de saamhorigheid onder de mensen weer vergroten?” dacht de 84 jarige Leo Borsboom toen hij zag hoe thuiswonende ouderen in de coronatijd vereenzaamden.

Borsboom is zo’n zelfstandig wonende oudere, die de eenzaamheid aan den lijve heeft ondervonden. Daarom heeft hij een plan bedacht om de saamhorigheid in de buurten te stimuleren. Dat plan heeft hij aan burgemeester De Lange voorgelegd. Zowel de burgemeester als het college reageerde enthousiast. Een burgerinitiatief van iemand die zelf ervaringsdeskundige is.

Borsboom stelt de Wassenaarse kinderen en hun ouders voor om het oude spel uit zijn jeugd van belletje trekken op zaterdag 25 september nieuw leven in te blazen. Maar dan wel met een kleine aanpassing. Want natuurlijk is het niet de bedoeling om hard weg te lopen als je aangebeld hebt, zoals dat vroeger het geval was. Nu houdt belletje trekken in, dat je aanbelt bij een buurtbewoner om deze eens wat extra aandacht te geven.

“Wat zou het leuk zijn als de kinderen met hun ouders dit op burendag zouden doen, waardoor de saamhorigheid tussen de mensen in de buurt vergroot wordt”, aldus Borsboom. En wat zou het leuk zijn voor oudere of eenzame mensen als zij bijvoorbeeld een uitnodiging krijgen van hun buurtgenoten om een keer een kopje koffie te komen drinken. Of als de kinderen ze vragen of ze ergens mee kunnen helpen. Of als ze ze zelfgebakken koekjes komen brengen. Of om gewoon eens een gezellig praatje te komen maken.

Zowel Borsboom als de burgemeester hopen erop dat dit initiatief op zaterdag 25 september, de dag van de landelijke burendag, veel navolging zal vinden. Zij doen daarom een oproep aan alle kinderen en hun ouders om op deze leuke en alternatieve manier de saamhorigheid in hun buurt te vergroten. We moeten onze wereld immers met elkaar weer leefbaar maken.

Zo’n klein gebaar kan enorm veel betekenen voor een mede buurtbewoner.

 

Tags

Belletje TrekkenBurendagBuurtbewonersKen uw burenSaamhorigheidWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top