Skip to content

Wassenaarse VVD: Eindelijk weer onze eigen ambtenaren!

24 september 20213 minute read

De gemeentelijke ambtenaren doent en regelent heel veel voor ons mooie dorp. Van het groenonderhoud tot het aanpakken van sluipverkeer. Van subsidies voor sport en cultuur tot jeugd- en ouderenzorg. En van vergunningen tot de aanpak van de Havenkade. Te veel om op te noemen. Dat kan natuurlijk allemaal niet zonder daadkrachtige en goed gemotiveerd ambtenarengemotiveerde ambtenarenapparaat. Sinds 1 september is onze nieuwe ambtelijke organisatie officieel van start!

Hoe zat het ook alweer?

In 2013 zijn de ambtelijke organisaties van Wassenaar en Voorschoten gefuseerd. Op papier leverde dat enorme voordelen op, omdat de gemeentes op veel vlakken op elkaar lijken en dubbel werk zo voorkomen zou kuonnen worden. In de praktijk bleek de aansturing hiervan, door twee gemeentes met een eigen gemeenteraad en een eigen DNA, niet goed te werken. In de zomer van 2020 viel het besluit om de gezamenlijke organisatie op te splitsen. In rap tempo stonden we als raad voor de uitdaging “hoe moet het dan wel?”. Na een intensief en uitvoerig traject hebben we in maart 2021 de uitgangspunten voor onze nieuwe ambtelijke organisatie vastgesteld.

Ambitie: Top 5 werkgever

Onze nieuwe organisatie heeft als ambitie om een top 5 beste werkgevers (bij kleine gemeenten) te worden. Het is een moderne, flexibele organisatie waar het leuk werken is. Er wordt minder bureaucratisch en meer vanuit toegepast gezond verstand gewerkt. Ambtenaren krijgen meer vrijheid en eigen verantwoordelijkheid.

Ambtenaren naar de Paauw

Voorlopig werken onze ambtenaren nog (deels) vanuit huis en vanuit het gemeentekantoor aan de Johan de Wittstraat. De komende jaren wordt de binnenkant van de Paauw opgeknapt. Daarna zullen de beleidsambtenaren naar de Paauw verhuizen, wat daarmee een volwaardig bestuurscentrum wordt. Het gemeentekantoor en de gemeentewerf worden daarna herontwikkeld voor woningbouw. Het gemeenteloket voor bijvoorbeeld paspoorten zal op een toegankelijke, centrale locatie in het centrum doprp komen.

Wat kun je hiervan merken?

Wassenaarse VVD-raadslid Iwein Borm “Met een daadkrachtige en goed gemotiveerde organisatie verwachten we betere besluiten en betere communicatie met inwoners. Dat leidt op termijn ook tot kostenbesparingen.”

Wat kun je zelf doen?

Voor een aantal functies zal de gemeente de komende periode vacatures publiceren. Ken of ben je iemand die hier mogelijk in geïnteresseerd is? Houd www.werkenvoorwassenaar.nl dan in de gaten!

De Wassenaarse VVD Wassenaar wil alle ambtenaren bedanken voor hun inzet gedurende deze transitieperiode, die ook nog eens samenviel met Ccorona!

Wil je ook meedenken over gemeentebeleid? Word lid van de VVD!

IweinBorm

VVD raadslid Iwein Borm voor het gerenoveerde raadhuis De Paauw.

 

Tags

GemeenteraadIngezondenVVDWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top