Skip to content

Ontwerpbestemmingsplan ‘Oostdorperweg 198 en 203’ ter inzage

30 september 202156 second read

Het college van burgemeester en wethouders van Wassenaar heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan ‘Oostdorperweg 198 en 203’, met plannummer NL.IMRO.0629.BPOostdorperweg-ON01. Met dit bestemmingsplan wordt uitvoering gegeven aan twee beschikkingen die het college genomen heeft naar aanleiding van planschadeverzoeken. Met het weg bestemmen van de woonfunctie voor twee voormalige bedrijfswoningen is planologisch nadeel ontstaan. Het college heeft besloten om dit planologisch nadeel in natura te compenseren, door middel van het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan waarbij de woonfunctie voor beide voormalige bedrijfswoningen weer mogelijk gemaakt wordt.

Terinzagelegging
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Oostdorperweg 198 en 203’ ligt gedurende zes weken, vanaf donderdag 30 september 2021 tot en met woensdag 10 november 2021, ter inzage bij het Klantencontactcentrum van het gemeentekantoor aan de Johan de Wittstraat 45 te Wassenaar. Het plan is ook in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijzen
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk zienswijzen indienen op dit ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad van Wassenaar, Postbus 499, 2240 AL Wassenaar. Ook het indienen van mondelinge zienswijzen is mogelijk. Hiervoor dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk een week voor het einde van de terinzagelegging, een telefonische afspraak te worden gemaakt via telefoonnummer via telefoonnummer 14 070 of via het contactformulier.

Tags

BestemmingsplanGemeenteOostdorperwegTer inzageWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top