Skip to content
Fotocredit: Werkgroep 'Hart voor Meijendel'

“Hart voor Meijendel” geeft zienswijze op vergunningaanvraag Dunea

1 oktober 20212 minute read

Werkgroep “Hart voor Meijendel” heeft de gemeente Wassenaar haar zienswijze gegeven op een omvangrijke vergunningaanvraag die Dunea onlangs heeft gedaan. Dunea wil het hart van het kwetsbare Natura 2000 gebied Meijendel omdopen tot eerste Poort van Nationaal Park Hollandse Duinen door een ‘Brink’ in te richten en het hart uit te breiden met ‘laagdrempelige recreatieve faciliteiten’. Volgens “Hart voor Meijendel” leiden de plannen tot nog meer recreanten, “en dat is niet in het belang van de natuur,” aldus woordvoerder Adrienne ‘d Engelbronner.

Het blijkt dat er de afgelopen 70 jaar recreatieonderzoeken zijn gedaan, die keer op keer waarschuwen voor de effecten van over-recreatie en autoverkeer tot in het hart en toch dendert Dunea voort met deze plannen,” aldus Adrienne d’ Engelbronner. “Dunea voert als een van de belangrijkste argumenten op dat er door de drukte gevaarlijke situaties ontstaan tussen auto’s, fietsers en wandelaars. Dit verbaast ons niet. Uit een onderzoek uit 2018 in opdracht van de provincie Zuid-Holland blijkt dat sinds de komst van het populaire Monkeybos, het aantal bezoeken is gestegen van 1 naar 3 miljoen per jaar.

Een stijging van 200% in minder dan 7 jaar! Meijendel is nu het drukstbezochte natuurgebied van Zuid-Holland. Dat wordt nog meer met een waterspeelplaats voor kinderen van 1-6 jaar erbij. Deze enorme hoeveelheid bezoekers leidt tot natuurschade en een nog hogere stikstofdepositie in een gebied dat het al zwaar te verduren heeft. Tel daar nog bij op dat in de nabije toekomst circa 210.000 huizen in Zuid-Holland gebouwd worden en de komst van Nationaal Park Hollandse Duinen waar uitgebreid landelijk reclame voor wordt gemaakt.”

 Vorige week heeft “Hart voor Meijendel” de bestuurders van Wassenaar al opgeroepen om met alternatieven voor recreatie in de regio te komen, om Meijendel te ontlasten. “Hart voor Meijendel” doet een beroep op B&W omdat zij een kwetsbaar Natura 2000 gebied binnen haar gemeentegrenzen heeft en zichzelf tot Sustainable Development Goals-gemeente heeft uitgeroepen, wat verplichtingen met zich meebrengt.

In de gemeenteraad van 13 juli jongstleden heeft B&W al toegezegd dat zij, voordat zij tot vergunningverlening overgaat, eerst onderzoek laat uitvoeren naar de bezoekersaantallen, stikstofdepositie en ecologische draagkracht van het gebied. Werkgroep “Hart voor Meijendel” doet een beroep op B&W van Wassenaar om gevolg te geven aan haar toezeggingen en geen vergunning te verlenen.”

Wilt u het werk van de werkgroep “Hart voor Meijendel” ondersteunen, dan kunt u de petitie “Bescherm de Natuur in Meijendel nog steeds ondertekenen”.

Tags

DuneaWassenaarWerkgroep Hart voor MeijendelZienswijze
Gerelateerde artikelen
Back To Top