Skip to content
De drie ontwerpen gezien vanaf de Van Alkemadelaan. Van linksboven met de klok mee: huidige situatie, gelaagde opbouw in ontwerp Leven in het Parkbos, losse bouwdelen in ontwerp Tuinensemble en getrapte opbouw met terrassen in ontwerp Duinlandschap. Meer gezichtspunten op www.residentieparkzicht.nl.

Denk nu mee over drie ontwerpen voor de woningbouw op de ANWB-locatie

7 oktober 20213 minute read

Voor de voorgenomen woningbouw op het terrein van het huidige ANWB-hoofdkantoor in Wassenaar hebben drie architecten drie verschillende ontwerpen gemaakt. Omwonenden en (toekomstig) geïnteresseerden mogen daar nu over meedenken: wat spreekt hen het meeste aan? De ‘praatontwerpen’ zijn bedoeld om het gesprek te stimuleren en verschillende mogelijkheden te verkennen. Zij kunnen reageren via een peiling die vrijdag online komt en in exclusieve halfuurgesprekken eind oktober. Meedoen en aanmelden voor de halfuurgesprekken kan via de projectwebsite.

De locatie ligt direct naast Benoordenhout, op grond van de gemeente Wassenaar. Ontwikkelaar ABB Bouwgroep sprak eerder met omwonenden en woningzoekenden. Vervolgens stelde de gemeenteraad van Wassenaar een aantal kaders vast. Daarbinnen is veel mogelijk. Naar aanleiding van een suggestie uit de wijk zijn een aantal mogelijkheden geschetst in drie uiteenlopende ontwerpen, nu te zien op de projectwebsite www.residentieparkzicht.nl.

De ontwerpen
De ontwerpen heten Leven in het Parkbos, Tuinensemble en Duinlandschap. Zoals de namen aangeven, vertonen ze behoorlijke verschillen. Denk aan de opbouw van de bouwmassa, de architectuurstijl, materiaalgebruik en het landschapsontwerp. Ook de invulling van de monumentale Rotonde en de locatie van de sociale woningbouw zijn verschillend in elk ontwerp. Tot slot zijn er ook verschillende oplossingen voor de parkeerplaatsen in samenhang met de inrichting van het terrein. De ontwerpen zijn alle drie op hoofdlijnen haalbaar. Sommige aspecten uit de ontwerpen zijn onderling uitwisselbaar, andere niet. Op de projectwebsite staat per ontwerp een filmpje, waarin de architect een toelichting geeft.

Uitgangssituatie
De aanleiding voor de woningbouw is dat de ANWB verhuist naar een nieuw kantoor in Den Haag. Op de vrijgekomen locatie blijven de monumentale bouwdelen zoals de Rotonde en het achterliggende gebouw behouden. De andere gebouwen worden gesloopt. Hetzelfde volume komt weer terug, maar wordt op een andere manier op de locatie gepositioneerd. Zo wordt er dus niet meer teruggebouwd dan er nu staat. Het aantal woningen ligt tussen 400 en 425 in diverse afmetingen en prijsklassen. Parkeren is voor een groot deel ondergebracht in een halfverdiepte parkeergarage en daarnaast buiten op het terrein. De verkeersontsluiting voor auto’s en fietsers is in alle ontwerpen hetzelfde als de huidige ontsluiting.

Vervolg
De resultaten van de peiling en de halfuurgesprekken worden vervolgens besproken in een Focussessie met experts, aangevuld met enkele omwonenden en woningzoekenden. De uitkomsten van het gehele proces worden, samen met de wettelijk vereiste onderzoeken, verwerkt in een voorstel aan de Wassenaarse raad om het Bestemmingsplan aan te passen. Dit wordt naar verwachting eind dit jaar of begin volgend jaar ingediend.

Tags

ABB OntwikkelingANWB-terreinOntwerpenWassenaarWoningbouw
Gerelateerde artikelen
Back To Top