Skip to content

DLW: Stille diplomatie en schijnbare onzichtbaarheid

8 oktober 20212 minute read

In de afgelopen coronaperiode waren de Wassenaarse politici niet altijd even goed zichtbaar voor onze inwoners in het openbaar. Dat was voor Democratische Liberalen
Wassenaar, oftewel de DLW politici, niet echt anders maar we waren in tegenstelling tot veel van de overige Wassenaarse politici, wel hard aan het werk. Wij waren
bijvoorbeeld aanwezig bij ALLE fysieke en digitale raadsvergaderingen.

Ook op andere vlakken waren wij aan het werk om ons in te zetten voor onze inwoners. DLW was zelfs zichtbaarder dan de meeste andere partijen in Wassenaar.
Nu is het ook zonder de coronaproblemen niet zo dat al het werk dat een raadsfractie doet meteen zichtbaar is voor alle inwoners. Dat betekent niet, dat er dan niets gebeurt. Buiten het raadswerk, gesprekken met inwoners, activiteiten in de gemeente en het bijhouden van onze communicatiekanalen, zetten wij ons ook achter de schermen in voor onze inwoners.

Ondanks de coronaperikelen staan en stonden wij natuurlijk altijd klaar om de belangen van onze inwoners te blijven behartigen. Terwijl onze kandidaat-raadsleden inmiddels begonnen zijn aan een druk inwerkprogramma zullen we, zodra de corona maatregelen afgebouwd zijn, naar verwachting begin 2022 voor de verkiezingen weer massaal zichtbaar kunnen zijn. Met ervaren en vertrouwde DLW mensen maar ook met nieuwe kandidaat-raadsleden. Het geactualiseerd verkiezingsprogramma is dan
geactualiseerd met nieuwe plannen om ons voor onze inwoners in te blijven zetten.

Recent nog vroegen wij aandacht voor de verkeersproblemen en de vervuiling op en rond de gemeentewerk. In eerste instantie werden problemen gebagatelliseerd. Het had de aandacht, maar daadwerkelijk ingegrepen werd er nooit. Zelfs niet nadat een van de wethouders er persoonlijk kennis van had genomen. Totdat het, zoals eerder al werd gevreesd, uit de hand liep. Het is alleen jammer dat hier maanden aandringen voor nodig was voor er iets gebeurde, maar we zijn er nog niet. Veel geld wordt over de balk gesmeten en zaken die echt nodig zijn worden op de lange baan geschoven. Kennis en kunde ontbreekt veelal in de ambtelijke organisatie en ontbreekt zeker bij de raadsleden en het college.

DLW heeft WEL kennis van zaken en wij staan midden in onze samenleving. Het maakt niet uit of wij deel uit maken van de coalitie of de oppositie want wij komen op voor de belangen van alle inwoners. Wilt u bijdragen aan onze constructieve houding sluit u dan als kandidaatraadslid bij ons aan….bij de langst bestaande lokale politieke partij in Wassenaar.

www.democratischeliberalen.nl

Tags

Democratische Liberalen WassenaarGemeenteraadIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top