Skip to content

PvdA: ‘Burger wil meer groene ambitie zien’

22 oktober 20212 minute read

Dat was de titel van een artikel in het Binnenlands Bestuur van afgelopen week. Het blad van en voor gemeenten peilt met regelmaat wat er leeft onder inwoners. Meer groene daadkracht van het plaatselijke bestuur springt er uit.

De vraag is of Wassenaar representatief is voor een gemiddelde Nederlandse gemeente. De PvdA denkt van wel. Wij ondervinden dagelijks de behoefte aan minder woorden en meer daden. Het is daarom spijtig dat ons amendement, om bij de nieuwbouw van het Rijnlandse Lyceum te kiezen voor een Energie Neutraal Gebouw, niet is aangenomen. Wat ons betreft een gemiste kans. Het handelingskenmerk van het ‘afschuiven op de lange baan’ werd maar weer eens bevestigd.

De PvdA richt zijn pijlen op een nieuw, fris college met meer groene daadkracht. Waarbij niet alleen de gemeente aan zet is: burgers, bedrijven kunnen met een PvdA in het bestuur rekenen op een actievere gemeente die zelf het goede voorbeeld geeft. Maar, ook haar inwoners bijstaat waarbij er voldoende financiële ondersteuning moet zijn om te kunnen verduurzamen. Om de slag naar een duurzame samenleving te maken zal iedereen daar aan moeten kunnen bijdragen. Je kunt immers niet groen doen als je rood staat.

Met stijgende gasprijzen, steeds meer nieuwe, toegankelijke technieken voor het opwekken van duurzame energie en het besparen op gebruik van fossiele energie zet de PvdA in op:
1. Energiebesparing op Wassenaarse gebouwenvoorraad door burgers en bedrijven op te zoeken en bij te staan met isoleren en energiebesparing.
2. Alle huishoudens die dat willen een GRATIS Woning Scan aanbieden.
3. Via de gemeentelijke website web-diensten over verduurzamen, energie-transitie en vergroenen laagdrempelig beschikbaar stellen voor alle inwoners en bedrijven.

Kortom: het kan wel, als je echt wil. De PvdA gaat en staat voor een duurzaam, actief én sociaal Wassenaar.

De PvdA-fractie Wassenaar
Jan van Noort
Henri van Smirren
Inge Bunte
Marvin van der Nat

Tags

GemeenteraadIngezondenPvdAWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top