Skip to content

Lokaal Wassenaar: Subsidie kinderboerderij blijft

4 november 20212 minute read

Een paar weken geleden stond in deze krant een oproep van de kinderboerderij aan de Wassenaarse gemeenteraad om hen te helpen. De kinderboerderij had van de gemeente vernomen dat de boerderij de komende jaren mogelijk géén of minder subsidie zou ontvangen. Dit zou betekenen dat het voortbestaan van de boerderij in gevaar zou kunnen komen. Triest voor bezoekers, medewerkers en vrijwilligers. Ook raakt het de dagbesteding op de kinderboerderij die door Philadelphia Zorg wordt aangeboden.

De kinderboerderij is één van de Wassenaarse organisaties die meehelpen met sociaal- maatschappelijke activering, natuur- en klimaateducatie, bestrijding van eenzaamheid en bevordering van buurtcontacten. De beoogde bezuiniging is een gevolg van een in november 2019 vastgestelde bezuiniging van € 150.000 op het subsidiebeleid voor de jaren 2021-2023. Verleden week is in de gemeenteraad de begroting voor het jaar 2022 behandeld.

Lokaal Wassenaar acht een bezuiniging op de subsidies niet in overeenstemming met de onvermijdbare kosten bij gesubsidieerde instellingen. Het gaat juist om instellingen die in het preventieve veld heel belangrijk werk verrichten. Daar werken vele vrijwilligers om dat voor elkaar te krijgen, maar er zijn nu eenmaal onvermijdbare kosten. Gelukkig is gebleken dat er o.a. door de tegemoetkoming van het Rijk in de kosten van jeugdzorg weer wat meer ruimte zit in de gemeentelijke begroting voor het jaar 2022. Tijdens de begrotingsraadsvergadering van 26 oktober jl. is dan ook een aantal -mede door Lokaal Wassenaar ondersteunde- amendementen en moties ingediend waardoor besloten is om een deel van deze ruimte aan te wenden om een aantal bezuinigingen uit het verleden te matigen en nieuwe initiatieven te steunen.

Lokaal Wassenaar heeft zelf ook samen met de PvdA een amendement ingediend om de geplande bezuiniging op subsidies van € 50.000 voor het jaar 2022 te laten vervallen. Handhaving van deze bezuiniging zou naar onze mening tot ongewenste gevolgen bij een aantal gesubsidieerde instellingen leiden. Dit amendement is door de volledige raad aangenomen en geeft daarmee weer financiële ruimte voor diverse sociale-, culturele en sportieve verenigingen en instellingen en helpt ook de kinderboerderij.

Fractie Lokaal Wassenaar
Altijd in de buurt

 

Tags

GemeenteraadIngezondenLokaal WassenaarWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top