Skip to content
Fotocredit: @KCAP

Uitblijven stikstofdeal bedreigt bouwproces locatie Valkenburg

9 november 20213 minute read

De kans is groot dat de start van de woningbouw op locatie Valkenhorst vertraging gaat oplopen. Dat blijkt uit brandbrieven van Anne Koning, gedeputeerde van Zuid-Holland en het Katwijkse college aan het kabinet.

Vooral problemen met de afhandeling van stikstof en de compensatie zorgen voor de vertraging. Ook de financiën spelen een rol. Uit de brieven blijkt dat er weinig ruimte is voor het opvangen van financiële tegenvallers.

Onderhandelingen tussen het Rijksvastgoedbedrijf en het Bouwfonds Gebiedsontwikkeling (BPD) over de uitruil van stikstofrechten zijn op niets uitgelopen. Het Bouwfonds heeft stikstofrechten in het gebied in bezit en vraagt in plaats daarvoor bouwgrond. De grote vraag is nu of de gemeenteraad van Katwijk op 17 februari 2022 het bestemmingsplan voor Valkenhorst kan vaststellen.

Vaststelling kan alleen doorgang vinden als er een deal is gemaakt over de stikstofrechten en er sprake is van genoeg compensatie. De gemeente Katwijk schrijft in de brief dat zij de onderhandelingspartijen uitgebreid hulp en medewerking heeft verleend maar dat de tijd nu op is. “Uitstel kunnen we ons niet meer permitteren, want wij voelen ons verantwoordelijk voor snelle woningbouw.” Het Katwijkse college doet daarom een dringend beroep op het kabinet om voor 18 november a.s. samen met het Rijksvastgoedbedrijf tot een oplossing te komen.

De provincie Zuid-Holland geeft aan dat de wil en betrokkenheid bij de betrokken gebiedspartijen om eruit te komen, groot is. Maar ook de provincie onderkent het risico van mislukking. “Mogelijk dreigt afstel van planonderdelen en kunnen er in de komende jaren niet of veel minder woningen worden gebouwd.”

Deze ontwikkelingen rondom de bebouwing van het voormalig vliegkamp Valkenburg waren voor de provincie en de gemeente Katwijk aanleiding om de hulp in te roepen van minster Kajsa Ollongren (D66) en staatssecretaris Raymond Knops (CDA). Gedeputeerde Anne Koning houdt het kabinet daarbij aan een belofte. “U heeft in eerdere gesprekken na overeenstemming over de uitbreiding naar 5.600 woningen hulp aangeboden bij het oplossen van problemen op het gebied van verkeer en stikstof. Dit probleem doet zich nu voor en ik vraag uw hulp bij de oplossing daarvan.”

De gemeente Katwijk lijkt niet van plan bij de pakken neer te zitten. In de brief aan het demissionaire kabinet wordt aangekondigd dat de bestemmingsplanprocedure wordt doorgezet. “Op 18 november start de noodzakelijke voorlichting over het omvangrijke bestemmingsplan aan de gemeenteraad.” Tegelijkertijd wordt het voorlopig uitblijven van een stikstof-deal wel op waarde geschat. “Het risico op verdere vertraging in het vaststellen van het bestemmingsplan is nu zeer groot en dat is niet uit te leggen aan de woningzoekende.”

.

 

Tags

FinanciënKatwijkRegioStikstofValkenhorstWassenaarWoningbouwlocatie Valkenburg
Gerelateerde artikelen
Back To Top