Skip to content

College betrekt raad intensief bij ontwikkeling volwaardig bestuurscentrum De Paauw

16 november 20213 minute read

In mei 2020 heeft de gemeenteraad besloten Raadhuis De Paauw te behouden en in te zetten als volwaardig bestuurscentrum. In de periode hierna heeft het college uitgebreid onderzoek gedaan naar de verbouwmogelijkheden en restauratie. Om tot een definitief raadsvoorstel te komen, vraagt het college intensieve samenwerking met de raad.

Richtinggevende besluiten
Begin dit jaar heeft de raad het college een aantal richtinggevende besluiten meegegeven. Zo is besloten

  • het pand te gaan gebruiken als volwaardig bestuurscentrum (raad, griffie, college & beleidsambtenaren);
  • af te zien van een uitbreiding om alle ambtenaren te kunnen huisvesten in De Paauw;
  • een kleinschalige horecafunctie bij voorkeur binnen het bestaande pand te accommoderen;
  • het archief uit te plaatsen;
  • creatieve toegankelijkheidsoplossingen (inclusief evt. lift) integraal af te wegen naar impact op toegankelijkheid, cultuurhistorische waarden en kosten.

Bij de voorbereidingen voor de verbouwing en restauratie loopt het college tegen een aantal feiten en keuzemogelijkheden aan die ze graag in samenspraak met de Commissie Fysieke Leefomgeving wil bespreken om vervolgens gezamenlijk richting te bepalen. Volgens deze richting wordt dan in januari 2022 een kredietaanvraag aan de raad voorgelegd.

Uitdagingen en dilemma’s
De uitdagingen en dilemma’s waar het college voor staat betreffen het aantal werkplekken en de horeca. Uit onderzoek is gebleken dat er minder werkplekken te realiseren zijn in De Paauw dan eerder verondersteld. Dit maakt het noodzakelijk een grotere locatie aan te houden in het centrum.
Het huidige gemeentekantoor aan de Johan de Witt zou een woonbestemming krijgen, maar het lijkt logischer om voor een deel het huidige gebruik te handhaven. Daarnaast wordt ook nog naar verdere alternatieven gezocht, waarbij dit meer ruimte zal gaan vragen op een goed toegankelijke plaats binnen Wassenaar.

De voorkeur van de raad om een horecavoorziening in het raadhuis onder te brengen is in de plannen verwerkt. Het college erkent het belang van een kleinschalige horecalocatie voor inwoners en bezoekers maar een dergelijke functie heeft kostbare consequenties voor de logistiek en aanpassingen van het pand. Nu de gevolgen duidelijk zijn wil het college deze keuze nogmaals bespreken met de raadsleden. Het overleg tussen de raad en het college in de Commissie Fysieke Leefomgeving vindt plaats op 29 november a.s.

De Paauw voor en van Wassenaar
Wethouder Kees Wassenaar geeft aan dat de restauratie een complex traject is. Maar, zegt hij “het behoud van De Paauw draagt bij aan vele doelen. Met De Paauw wordt een belangrijk deel van de geschiedenis van Wassenaar verteld en worden de iconische cultuurhistorische waarden behouden. Ook wordt de positie van Wassenaar als werkgever en als deelnemer in diverse allianties versterkt. De Paauw draagt bij aan het doel om als gemeente zelfstandig te blijven en een sterke speler in de regio te blijven. We moeten alle beslissingen nauwkeurig overwegen en gezamenlijk nemen.”

Tags

BestuurscentrumDe PaauwGemeenteWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top