Skip to content

D66: Transitievisie warmte aangenomen door de Raad

24 november 20212 minute read

Tijdens de afgelopen raadvergadering is de transitievisie warmte voor Wassenaar door de Raad aangenomen. Wij hadden als gemeente de opdracht van het Rijk om voor het eind van dit jaar met zo’n visie te komen; dus het is mooi dat dat gelukt is.

Volgens het wereldwijde klimaatakkoord dat in 2015 in Parijs is gesloten en gevolgd door het Nederlandse Klimaatakkoord, moet in 2050 de C02 uitstoot zijn gestopt en daarom wil Wassenaar in 2050 een CO2-neutrale gemeente zijn. Dat betekent dat we dan alleen nog maar duurzame energiebronnen gebruiken. Dit is de eerste transitievisie warmte, elke vijf jaar zal het plan worden bijgewerkt. Er is samengewerkt met de twee Wassenaarse woningcorporaties, met Alliander en Dunea en met de provincie Zuid-Holland. En meer dan 500 Wassenaarders hebben meegedacht.

Nu het plan is vastgesteld start de volgende fase. Buurt voor buurt worden er steeds concretere plannen uitgewerkt. De gemeente gaat dus aan de slag met alle inwoners, organisaties en bedrijven. Onze wethouder Ritske Bloemendaal was na afloop van de raad heel tevreden dat deze noodzakelijke stap nu is gezet: “Echt mooi dat de gemeenteraad de visie nu heeft vastgesteld.

In het nieuwe jaar gaan we aan de slag met nog op te richten buurtteams. Eerst zal de nadruk liggen op het isoleren van de huizen. Door de vraag naar warmte te verlagen zetten we een stap in het traject naar nul CO2-uitstoot. Bij het Duurzaam Bouwloket kunnen inwoners advies vragen en de organisatie Buurkracht gaat deze buurtteams organiseren en zo gaan de gemeente en inwoners samen aan de slag. Wassenaar kent nu al zeven van zulke teams; de gemeente gaat meer buurten en wijken enthousiast maken”, aldus Bloemendaal.

De CO2-uitstoot reduceren door middel van isolatie is dus de eerste opgave voor iedereen. Voor Wassenaar geen eenvoudige opgave met relatief veel spouwmuurloze huizen, maar gelukkig kunnen er wel alle andere maatregelen worden genomen om te isoleren. Per buurt wordt er een routekaart opgesteld waarin doelstellingen tijdschema’s staan. Omdat niet alle buurten tegelijk kunnen worden begeleid wordt gestart met een klein aantal buurten om dan vervolgens dit aantal uit te breiden. Voor 2030 moet voor 80% van de buurten bekend zijn welke warmtealternatieven er zijn die CO2 neutraal zijn. Maar zoals gezegd: natuurlijk kan iedereen nu al aan de slag met het verduurzamen van hun huis.

De D66 fractie

Tags

D66GemeenteraadIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top