Skip to content

Partij van de Arbeid: geen armoede in een rijk dorp!

25 november 20212 minute read

In Wassenaar leven ongeveer 600 huishoudens in armoede. Dat vinden wij 600 huishoudens teveel. Armoede is een onderschat probleem. Een probleem dat vaak samen gaat met schaamte, schulden, aanhoudende stress, uitsluiting, slechte gezondheid,.. Bovendien lijden kinderen vaak aan de armoede onder de ouders. Dat vinden we onverteerbaar.

De gemeente Wassenaar heeft zich, volgens haar website, in 2019 aangesloten bij de zgn. “Global Goal”-doelstellingen van de VN. Doelstelling 1 is “geen armoede”: door te zorgen voor gelijke toegang tot basisvoorzieningen, gelijke economische rechten en het vergroten van weerbaarheid van mensen in kwetsbare situaties. In het kort gezegd: einde aan de armoede in al zijn vormen.

Op de website staat verder: “Ook in Wassenaar leeft een substantieel deel van de bevolking op het bestaansminimum. Daarom heeft de gemeente voor mensen met minder wat meer”. Mooie tekst maar het college van B&W toont weinig ambitie om dit tegen te gaan. Zo liet het college bij de begrotingsvergadering van de gemeenteraad weten dat het zich ‘inspant om te voorkomen dat financiële tekorten bij het sociaal domein worden afgewenteld op inwoners van Wassenaar die onder de armoedegrens leven’. Dat vinden wij in tegenspraak tot het doel om “mensen met minder wat meer te geven”.

Men spant zich slechts in om bezuinigingen te voorkomen. Commissielid Inge Bunte: “Een inspanning vinden wij te vrijblijvend, dus volstrekt onvoldoende. Wij vinden dat het college de plicht heeft haar financiële tekorten niet af te wentelen op de mensen die het toch al moeilijk hebben. En, dat tekorten op het sociaal domein sowieso niet afgewenteld mogen worden op de meest kwetsbare inwoners”.

De PvdA diende daarom bij de begrotingsbehandeling in oktober een motie in. Toen staakten de stemmen (evenveel raadsleden voor als tegen). Maar in de raadsvergadering van november stemden 10 van de 19 raadsleden vóór de PvdA-motie: DAS PvdA: Duurzaam, Aktief én Sociaal.

 

Tags

GemeenteraadIngezondenPvdAWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top