Skip to content

DLW: onze zorgen zijn nog niet voorbij

1 december 20213 minute read

Fractievoorzitter Paulides van Democratische Liberalen Wassenaar (DLW) sprak tijdens de raadsvergadering van 12 oktober 2021 de volgende woorden uit ;

“Het is wel positief dat we eindelijk weer een eigen ambtelijke organisatie hebben. DLW heeft zich als enige partij consequent en jarenlang tegen ambtelijke samenwerking verzet en daarmee is een gemeentelijke herindeling voorlopig van de baan, maar of daarmee de organisatorische problemen zijn opgelost, is nog steeds de vraag. Ik moet overigens wel lachen om het feit dat het ook door de VVD weer genoemd werd en ik wil er even aan herinneren dat de VVD, het CDA en D66 indertijd voor die ambtelijke samenwerking hebben gestemd en dat zij nu zo blij zijn dat we ervan af zijn.”

Een overzicht:
Voorvechters van de ambtelijke fusie en een daaropvolgende gewenste gemeentelijke herindeling waren respectievelijk burgemeester Jan Hoekema (2007-2017) en waarnemend burgemeester Charlie Aptroot (2017-2018). Aptroot vertrok kort voor de verkiezingen in 2018 maar niet nadat Aptroot de politieke partijen aan zijn zijde had gekregen. Vervolgens kwam waarnemend burgemeester Koen. Wassenaar is inmiddels zelfstandig, heeft een kroonbenoemde burgemeester de Lange (2019) en een eigen ambtelijke organisatie

Aptroot stelde midden 2017 dat het college weloverwogen zou kijken naar welke mogelijkheden er waren voor de toekomst om vervolgens in september een keuze te maken. Alleen de inmiddels nieuwe partij HvW was naast onze partij DLW tegen een door het college geleid onderzoek.

DLW fractievoorzitter Paulides bood weerstand en merkte op dat het Wassenaarse probleem “slechts” een gebrek aan bestuurskracht is en het derhalve zaak is de bestuurskracht te verbeteren,. Dit moest volgens Paulides de opdracht zijn. De raad moest naar zijn idee ook proceseigenaar zijn d.w.z. zelf over de onderzoeksopdracht gaan.

Het nieuwe college en de nieuwe raad zou dan volgens Aptroot over het (gemanipuleerde?) onderzoek kunnen beschikken. Aptroot stelde ook nog dat als je Wassenaar de nek om wilt draaien, dat je dan moet gaan voor zelfstandigheid.

In het 2e ambtsbericht van 20 september 2017 haalt Aptroot uit naar ons verzet, de verkiezingskrant 2018 en de website (www.democratischeliberalen.nl/partijprogramma/zelfstandig-wassenaar/ ); “Dat een enkeling nog (via de media) aan een eigen realiteit vasthoudt of een beeld probeert neer te zetten dat niet strookt met de werkelijkheid is iets dat in deze tijd meer voorkomt en waar wij ons niet door moeten laten afleiden”.

DLW heeft vanaf het begin af aan (en als enige partij) consequent gestemd tégen de ambtelijke fusie van Wassenaar met Voorschoten en vóór de zelfstandigheid van Wassenaar.

Na een mislukte integratie van de ambtelijke organisatie is deze nu teruggedraaid en hebben wij een eigen gemeentelijk ambtenarenapparaat. Gelukkig maar echter we zijn nog niet terug bij af en de bestuurskrachtproblemen zijn niet nog echt voorbij. Daardoor worden er veel kosten nodeloos gemaakt, Daarnaast is er nog steeds een enorm groot verloop van ambtenaren. De gemeentelijke tarieven gaan omhoog en we hebben te kampen met een ambtelijk apparaat dat onvoldoende is toegerust op haar taken en regelmatig een beroep moet doen op kostbare inhuur van externe deskundigen. Jammer dat DLW op deze wijze gelijk heeft gekregen.

 

Tags

Democratische Liberalen WassenaarGemeenteraadIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top