Skip to content
Fotocredit: Werkgroep 'Hart voor Meijendel'

Burgemeester De Lange: “Wassenaar is één groot park”

4 december 20213 minute read

Afgelopen donderdag maakte burgemeester de Lange uitgebreid tijd voor een wandeling door Meijendel met werkgroep Hart voor Meijendel en bewonersvereniging Park de Kieviet. Onderwerp van gesprek waren de zorgen over de plannen van Dunea om het hart van Meijendel verder te ontwikkelen en te positioneren als recreatieve “Poort” tot het Nationaal Park nieuwe stijl Hollandse Duinen. Meijendel is een Natura 2000 gebied met de hoogst mogelijke wettelijke bescherming en het belangrijkste waterwingebied in Zuid-Holland. De natuur staat onder druk door de hoge stikstofdepositie en de schade die veroorzaakt wordt door massarecreatie en de grote groei van bezoekers.

Tijdens de wandeling was er alle ruimte om te bespreken welke kansen het unieke, groene karakter van onze gemeente biedt. Maar liefst 30% van het grondgebied van Wassenaar bestaat uit Natura 2000 gebied Meijendel, maar ook de overige 70% heeft een groen karakter. Burgemeester de Lange stelde dat het zou helpen om Wassenaar meer als één groot park te zien. Het zou de kwetsbaarheid van Meijendel ten goede komen als er beter wordt gespreid. Met zoveel waardevolle groene plekken in het dorp, de Landgoederen route, Voorlinden, de Horsten, de groene zone en het uitgestrekte strand- en duinengebied zijn hier kansen. Omdat Meijendel een kwetsbaar Natura 2000 gebied is, kan hier niet alles. De werkgroep en de bewonersvereniging kunnen zich volledig vinden in de visie van de burgemeester.

Ook op het punt van duurzame recreatie vonden de aanwezigen elkaar. De burgemeester weidde uit over de mogelijkheden om bezoekers bij de rand van Wassenaar op te vangen, zodat ze per fiets Wassenaar kunnen ontdekken. Dit geeft een hele andere belevenis op weg naar Meijendel, dan vanuit je auto om deze vervolgens tot diep in het natuurgebied gratis te parkeren.

De commissie Nationale Parken heeft in haar advies over de aanvraag Nationaal Park Hollandse Duinen een stevig voorbehoud gemaakt over de locatie van de Poorten in kwetsbaar natuurgebied. Zij oordeelde dat het voor de hand ligt dat deze buiten het natuurgebied liggen, zodat de druk op natuur verlegd kan worden. Ook Universiteit Wageningen en nationale parken in Nederland en Europa gebruiken dit model waarbij bezoekers buiten of aan de randen van het natuurgebied worden opgevangen.

De werkgroep en de bewonersvereniging kijken terug op een goede, constructieve middag. De burgemeester heeft uitgesproken dat Meijendel de volle aandacht krijgt binnen het College en dat zij Wassenaar als groene oase verder willen gaan uitdragen, waarbij de focus ligt op een duurzaam en toekomstbestendig park Wassenaar met meerdere poorten.

Tags

BurgemeesterWandelingWassenaarWerkgroep Hart voor Meijendel
Gerelateerde artikelen
Back To Top