Skip to content

Henri van Smirren lijsttrekker PvdA

10 december 20212 minute read

Henri van Smirren is bij de verkiezingen voor de gemeenteraad, op 16 maart, de lijsttrekker van de PvdA. De leden van de afdeling Wassenaar besloten dat in een elektronische vergadering. Henri van Smirren volgt Jan van Noort op, die sinds 2014 de sociaaldemocraten in het villadorp aanvoerde en nu lijstduwer is.

De leden stemden in met de voordracht van een kandidatencommissie, die vond dat Henri van Smirren de afgelopen acht jaar veel ervaring heeft opgebouwd in de politieke arena. Hij heeft in die tijd als zogeheten burgerraadslid veel kennis opgedaan in de commissievergaderingen.

Henri van Smirren (1962) heeft altijd in Wassenaar gewoond en is sinds 1981 lid van de Partij van de Arbeid. Tijdens zijn rechtenstudie in Leiden was hij eind jaren ‘80 secretaris van de Partij van de Arbeid in Wassenaar. Henri heeft diverse maatschappelijk functies bekleed zoals bestuurslid van de stichting jeugd- en jongerenwerk, secretaris van het Wassenaars sportcontact en voorzitter van de handbalvereniging Olympia’72. Voor zijn activiteiten voor de handbalvereniging mocht hij in 2004 de gemeentelijke legpenning en het erelidmaatschap ontvangen. Henri heeft vanaf 1997 diverse managementfuncties bekleed en werkt bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Nummer 2 op de lijst van de PvdA is Roy Pillen. Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het verkiezingsprogramma, vooral bij onderwerpen als energietransitie en ruimtelijke ordening. Roy werd tijdens zijn studie in Enschede in 1996 lid van de PvdA. De Achterhoeker besloot in 2000 als bestuurskundige te verkassen naar Wassenaar. Nu is Roy werkzaam voor het Rijksvastgoedbedrijf.

Inge Bunte is de derde op de lijst. Zij heeft net als Henri van Smirren veel politieke ervaring opgedaan in de Wassenaarse politiek in commissievergaderingen, waar zij zich sterk maakte voor sociaal beleid. Inge werkte zo’n 30 jaar bij sociale diensten in diverse functies en ging daarna vrijwilligerswerk doen: bij Slachtofferhulp, het hospice, het Buddynetwerk en de Cliëntenraad Wet Werk en Bijstand van Wassenaar.

“Een man van de toekomst”, noemde de kandidatencommissie Marvin van der Nat, de nummer 4 op de lijst. Hij heeft de afgelopen jaren als assistent de fractie ondersteund en had een belangrijke inbreng in het verkiezingsprogramma. Marvin vindt dat iedereen, dus ook mensen met een beperking, volwaardig deel moeten kunnen nemen aan de samenleving. Ook in Wassenaar is wat dat betreft nog veel te verbeteren.

Tags

GemeenteraadGR2022IngezondenLijsttrekkerPvdAWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top