Skip to content
Fotocredit: PR

Nationaal Park Hollandse Duinen en Circulair West bundelen krachten voor aanpak stikstofcrisis

15 december 20212 minute read

Nationaal Park Hollandse Duinen en Circulair West onderzoeken hoe de stikstofcrisis in het gebied met hulp en ondersteuning van het bedrijfsleven kan worden gekeerd. Er is een icoonproject gestart dat in 2022 moet leiden tot een handvest met concrete acties, het samenbrengen van een coalitie van bedrijven en een uitvoeringsagenda waarlangs de unieke kwaliteiten van het gebied ook voor de toekomst veilig kunnen worden gesteld.

“Met dit project brengen we bedrijven in de regio in beweging om een bijdrage te leveren aan de stikstofproblematiek en de ontwikkeling van Hollandse Duinen. Zo werken we gezamenlijk aan het verlagen van de stikstofuitstoot en aan het versterken van de natuur.”, aldus Georgette Leltz, directeur Nationaal Park Hollandse Duinen.

In Nationaal Park Hollandse Duinen werken overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven samen om de bijzondere natuur, landschap en erfgoed in het kustgebied van Hoek van Holland tot Hillegom beter te ontwikkelen en te beschermen. Het is een prachtig en geliefd gebied. Je vindt er natuurparels van internationale allure, verbonden met bijzondere landschappen en zichtbare historie. En dat alles midden in het dichtstbevolkte deel van Nederland.

Hollandse Duinen wordt ernstig bedreigd door de huidige stikstofcrisis. De unieke natuur in het gebied verdwijnt en verarmt als gevolg van de vermesting van de duinen door stikstof.

Om de problematiek succesvol aan te pakken is actie van alle partijen in het gebied noodzakelijk. Tot nu toe waren vooral (semi)overheidspartijen betrokken bij de gebiedsgerichte aanpak.

Nationaal Park Hollandse Duinen heeft Circulair West gevraagd om mee te denken hoe de stikstofcrisis in het park met de hulp en ondersteuning vanuit het bedrijfsleven kan worden gekeerd. Het doel: de bewustwording van het bedrijfsleven met de stikstofproblematiek vergroten, de samenwerking met Hollandse Duinen versterken en een positieve bijdrage leveren aan de natuurkwaliteit van het gebied.

“De aan onze stichting verbonden bedrijven werken samen aan een duurzame circulaire economie. Zo beschermen we onze leefomgeving, de biodiversiteit en dragen we bij aan nieuwe toekomstbestendige werkgelegenheid. Door met Nationaal Park Hollandse Duinen de krachten te bundelen in dit iconische project wordt hun innovatiekracht nu óók ingezet om dit unieke maar gelijktijdig bedreigde natuurgebied voor toekomstige generaties te helpen behouden.”, aldus Leon van Ast, aanjager en kwartiermaker Circulair West.

Tags

Circulair WestNationaal Park Hollandse DuinenRegioStikstofWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top