dinsdag 30 november 2021

P Politiek

Valkenburg: meer woningen vereist meer natuurbehoud

Er wordt ruim 20 jaar gewerkt aan de bouwlocatie Valkenburg. Het historische woningtekort zorgt echter niet voor een snelle ontwikkeling. Belanghebbenden zijn Katwijk, Wassenaar, de provincie Zuid-Holland en het Rijksvastgoedbedrijf. Het belangrijkst zijn echter de vele woningzoekenden in onze regio. Ongetwijfeld kennen wij allemaal wel iemand in onze kennissen- of familiekring, die op zoek is naar een betaalbare woning.

CDA-fractievoorzitter Ronald Everard: “Katwijk staat pal voor de realisatie van betaalbare koopwoningen en sociale huurwoningen. Wassenaar moet in dit dossier sterk inzetten op het behoud van de natuur en de biodiversiteit. Dat is niet alleen van belang voor de huidige generaties, maar ook voor alle toekomstige. We kunnen het maar één keer verkeerd doen. Ik reken erop dat ook onze partners als de provincie hun verantwoordelijkheid nemen.” CDA-raadslid Wim Koetsier: “Ik realiseerde het mij eerst ook niet, maar onze groene zone is de laatste rechtstreekse verbinding tussen het Groene Hart en de duinen, cruciaal voor de biodiversiteit. Dit geeft wel aan hoe belangrijk dit stukje groen is voor mens en dier. We moeten echt zuinig zijn op deze natuur in de drukke Randstad. Het behoud van de groene buffer is niet alleen een Wassenaars belang, maar essentieel voor de hele regio.”

We zetten ons als Wassenaar maximaal in voor een zo groot mogelijke groene zone en hoe we deze wordt ingericht en gefinancierd. Ja, ontwikkelingen aan de Katwijkse kant, zoals de mogelijke woningbouw op de Mientkooltuin-locatie en de Zijlhoek zijn primair zaken van onze buren. Wij kunnen dat wel proberen te beïnvloeden, dat zullen we ook blijven doen, maar daarbij moeten we wel van onze eigen prioriteiten uitgaan. CDA-fractievoorzitter Ronald Everard: “Het moet voor alle partners klip en klaar zijn, dat als er meer huizen worden ontwikkeld op Valkenburg, er ook meer natuur gerealiseerd moet worden. Dat moet hand in hand gaan. Wij staan voor het behoud van natuur en biodiversiteit. Dat zijn we schatplichtig aan de volgende generaties. Daar hebben we ons als CDA-Wassenaar ook al meer dan 20 jaar voor ingezet.”

CDA-woordvoerder Wim Koetsier: “Voor Wassenaar is het verder absolute noodzaak, dat de Katwijkseweg niet wordt gebruikt om de nieuwe wijk Valkenhorst uit te komen met de auto. Nog meer sluipverkeer door Wassenaar is onverteerbaar.” Natuurlijk zal Katwijk, de provincie en het rijk liever 5.600 huizen willen realiseren dan de afgesproken 5.000 woningen. Dat kan echter alleen als er meer natuur en groen wordt gerealiseerd!