donderdag 24 juni 2021

N Nieuws

Stijging lokale lasten in Wassenaar met 6,3%

In Wassenaar zijn de de lokale lasten voor een gemiddelde koopwoning gestegen met 6.3%. Dat blijkt uit cijfers van Vereniging Eigen Huis. De totale lasten voor een gemiddelde koopwoning komen uit op €1.325,08. Vorig jaar was dit nog € 1.246,74. 

Een opvallende stijging betreft de afvalstoffenheffing. Deze bedraagt nu € 439,80. Vorig jaar ging het nog om 400,92 euro. Een stijging van 9,7%. De rioolheffing is met 235,18 gelijk gebleven. De Onroerendezaakbelasting bedraagt € 650,10. Vorig jaar ging het nog om € 610,64. Een verschil van 6,5%. 

Bron: vereniging Eigen Huis