maandag 06 december 2021

N Nieuws

Herdenking Franse commando's dit jaar in besloten kring

Ondanks de Corona-maatregelen heeft de gemeente Wassenaar toch op een passende en veilige wijze de zes Fusiliers Marins Français du Commando Trépel bij de Wassenaarse Slag herdacht. De besloten herdenking vond plaats op vrijdag 26 februari bij het herdenkingsmonument bij de strandopgang aan de Wassenaarse Slag.

Na het welkom van de ceremoniemeester de heer Nobels, legden burgemeester Leendert de Lange en raadslid Ritske Bloemendaal, kapitein ter zee b.d., de Franse ambassadeur Z.E. de heer Luis Vassy en defensieattaché kolonel Jean-Emmanuel Bruneau en de voorzitter van de Commandovereniging-ZH Rob Mes, een krans bij het monument van het Commando Trépel. Na het hijsen van de vlaggen volgde een minuut stilte. Zo werd dit jaar het offer dat kapitein Charles Trépel, Jean Hagnéré, Jacquelin Rivière, René Guy, Roger Cabanela en Fernand Devillers brachten voor onze vrijheid, herdacht.

Het is nu 77 jaar geleden dat de Franse commando's sneuvelden voor onze vrijheid in de nacht van 27 op 28 februari 1944 aan het Wassenaarse strand; een belangrijke episode uit de Tweede Wereldoorlog. In zijn boek "Het drama aan de Wassenaarse Slag" beschrijft Rob Kamphuis de gebeurtenissen van die tijd en de geheime missie om de Atlantikwall bij Wassenaar te verkennen In mei 1985 werd het monument onthuld en vanaf 1989 is er jaarlijks een ceremonie.

Franse ambassadeur: "Mijn hartelijke dank aan de Nederlandse autoriteiten, in het bijzonder aan de burgemeester, voor hun inspanningen die het, in het bijzonder dit jaar, mogelijk hebben gemaakt om deze herdenkingsplechtigheid te houden ondanks de omstandigheden. Het is onze plicht om eeuwige dankbaarheid te betuigen aan deze militairen van het Commando Trépel, omdat zij het door hun offer en door het offer van miljoenen soldaten, mede mogelijk hebben gemaakt dat wij geboren worden en in vrijheid leven. Wij moeten deze band, die onze twee naties verenigt en ons in staat zal stellen vooruit te gaan, in stand houden. Gesterkt door deze wapenbroederschap, en ongeacht de nieuwe bedreigingen, zullen Nederland en Frankrijk ze samen het hoofd bieden."

Commandovereniging Zuid-Holland: "Er is sprake van een broederschap tussen Nederlandse en Franse commando's. Beide eenheden maakten onderdeel uit van het speciale No. 10 Inter-Allied Commando en werden in de oorlogsjaren '40 –'45 opgeleid op Britse bodem. Wij, als Nederlandse commandogemeenschap, staan vandaag stil bij het hoogste offer van zes Franse commando's voor onze vrijheid. Met bewondering en ontzag herdenken wij hun heldendaad, die zij helaas met hun leven hebben moeten bekopen. Het monument op het Wassenaarse strand roept ons elk jaar weer bijeen, opdat wij hen niet zullen vergeten."

Burgemeester De Lange: "Juist in een tijd waarin we zelf ervaren hoe het is om in onze bewegingsvrijheid beperkt te worden, laten wij ons niet stoppen. We grijpen dit juist aan om in aangepaste vorm op een veilige manier te blijven herdenken. Om zo na 77 jaar ons diepe respect te tonen richting de Franse commando's die op de Wassenaarse Slag het leven hebben gelaten. Wij zullen niet vergeten, deze jongens vochten ver van huis onvoorwaardelijk voor onze vrijheid."