zondag 28 november 2021

P Politiek

HartvoorWassenaar: Wonen voor Wassenaarders!!

Het gemeentebestuur heeft de opdracht gekregen van de provincie om tot 2030 bijna 1000 woningen te bouwen in Wassenaar. Daarvan is 25% sociale woningbouw, 50% middenklasse huur/koop, en 25% in de vrije sector.

HartvoorWassenaar is van mening dat de helft van die 1000 woningen voldoende is. Zelfs met 500 woningen moet je je al stevig afvragen waar je die bouwt. Een voorbeeld is de bouw van appartementen, ten minste 48, op de plaats van het schooltje "den Deijl". Drie lagen op elkaar, 10 meter hoog. Fijn als je er tegenover woont. Veel groen weg en 50 auto's er bij. Stel dat je daar 20 eengezinswoningen van maakt, veel beter passend in de omgeving. Meer voor gezinnen met kinderen, leuker voor de buurt. Minder auto's.

En dat leidt tot conflicten met de omwonenden. En tot rechtszaken. Inmiddels heeft de Raad van State het besluit van de gemeenteraad teruggedraaid om aan de Vreeburglaan vier woningen te bouwen. Voor auto's geen parkeerplaatsen.

Maar wat wij ook een heel belangrijke vraag vinden is voor wie we bouwen. Wat veel gebeurt is dat vrijkomende sociale woningen niet opnieuw bewoond worden door Wassenaarders. Om als Wassenaarder naar een andere woning in Wassenaar te kunnen verhuizen (groter, maar ook kleiner omdat je ouder wordt), moet je soms 10 tot 15 jaar ingeschreven zijn. Terwijl je ziet dat de woning dichter bij je ouders, kinderen, vrienden, leeftijdsgenoten door iemand van buiten Wassenaar wordt betrokken. Die gunnen we het ook, maar toch eerst degenen die hun wortels in Wassenaar hebben.

De achtergrond van mensen van buiten Wassenaar die in onze sociale woningen komen wonen is heel gevarieerd. Gevolg is dat de sociale samenhang, het begrip voor elkaar en de inzet om wonen voor elkaar fijn te maken, afneemt. Dat is niet goed en moet anders.

Neem als voorbeeld Kerkehout. Wanneer je daar woont of hebt gewoond, dan heb je het eerste recht op een vrijkomende woning. Een bijzondere afspraak, waarom niet voor heel Wassenaar? Moet je eens kijken wat voor een ongelooflijk goede buurt dat is. Een heel sterke buurtvereniging, bewoners die elkaar kennen en vertrouwen. Veel goede initiatieven. Veel mensen die er met veel plezier wonen. Zo hoort het te zijn.

In de afgelopen jaren heeft HartvoorWassenaar al bereikt dat 25% van de woningen die vrijkomen, voor Wassenaarders bestemd zijn. We willen dat alle Wassenaarders, die op zoek zijn naar een andere woning van onze woningcorporaties als eerste daarvoor in aanmerking komen.

Wij van HartvoorWassenaar, wij denken in mogelijkheden.

HartvoorWassenaar, Henri Hendrickx