zaterdag 25 september 2021

N Nieuws

College van B&W staat stil bij impact van corona op Wassenaarse samenleving

Tijdens een online persgesprek van afgelopen week met het Wassenaarse college werd stilgestaan bij de impact van corona op het dagelijks leven van de Wassenaarders. Met een rondje langs de wethouders met ieder hun afzonderlijke portefeuille werd de corona-impact concreet gemaakt. Zo stipte burgemeester Leendert de Lange de breed ondersteunde motie ‘Samen uit de crisis’ aan, waarmee de gemeenteraad een bedrag van 25.000 euro heeft vrijgemaakt, naast het budget wat via ‘fonds Wassenaar’ beschikbaar is. De burgemeester gaf aan in gesprek te zijn met verenigingen om dit geld te kunnen besteden.

Wethouder Inge Zweerts de Jong (LokaalWassenaar) wees op de TONK-regeling voor inwoners die te maken hebben gehad met een forse inkomensdaling. Op de gemeentelijke website kan men zich daarvoor aanmelden. Daarnaast gaf ze aan dat ze bezig is met het nabellen van ondernemers die gebruik hebben gemaakt van de TOZO-regeling. “We proberen te ondersteunen waar mogelijk.” Het niet-innen van precariorechten en het uitstellen van belastingen is daarvan ook een voorbeeld, zoals eerder in het gesprek werd geschetst door wethouder Caroline Klaver (VVD).

Tevens heeft wethouder Zweerts de Jong haar vizier gericht op de jeugd, met name op de middelbare scholen. De sociale gezondheid van scholieren in het middelbaar onderwijs baart haar zorgen. Tenslotte gaf ze aan dat de gemeente aanspraak heeft gemaakt op extra budget voor sportverenigingen. Tevens gaf ze aan dat er gelden zijn binnengekomen voor de ondersteuning van de cultuursector. “Wat we binnenkrijgen gebruiken we zoveel mogelijk om alle mooie initiatieven in Wassenaar te ondersteunen.” Bij de plannen voor besteding van het budget zal zeker ook worden bekeken hoe theater De Warenar kan worden ondersteund, lichtte de wethouder toe.

Haar collega Hubert Schokker (CDA) gaf aan dat hij als wethouder van Financiën te maken heeft met een sterke daling van de toeristenbelasting als gevolg van de coronacrisis. Toch kiest het Wassenaarse college niet voor een speciaal ‘coronafonds’. “Uitgaven die echt nodig zijn brengen we ten laste van de algemene reserve.” Met het behandelen van de Voorjaarsnota zal nader worden stilgestaan bij de impact van corona op de gemeentebegroting. De wethouder noemde verder nog het opknappen van de molen, de realisatie van een nieuwe sporthal aan de Burmanlaan en de nieuwe wijze van afvalinzameling. Vanaf 1 januari 2022 zal door middel van nascheiding het afvalbeleid worden vormgegeven.

Wethouder Kees Wassenaar (VVD) gaf te kennen dat corona op zijn portefeuille weinig impact heeft. “Waar vanuit de portefeuille Ruimte de coronamaatregelen kunnen ondersteunen gebeurt dat ook, bijvoorbeeld vergunningen voor het vergroten van terrassen en tenten bij een ingang. Daar doen we niet moeilijk over.” Hij stond verder stil bij andere ontwikkelingen binnen zijn portefeuille zoals de ontwikkeling van het ANWB-terrein en de groene zone, grenzend aan woningbouwlocatie Valkenburg. Op basis van de bestuurlijke afspraken uit 2018 blijft de gemeente Wassenaar in gesprek met buurgemeente Katwijk en andere partners zoals het Rijksvastgoedbedrijf. Ook vroeg hij aandacht voor de startnotitie Deregulering. Hij roept de inwoners op om suggesties aan te dragen voor verbetering en vermindering van regels, met name regels waarvan Wassenaarders last hebben. Suggesties kunnen worden gemaild naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.