zaterdag 08 mei 2021

P Politiek

HartvoorWassenaar: Jeugdzorg, onze zorg

In 2015 heeft het Rijk de uitvoering van de jeugdzorg overgedragen aan de gemeentes. De gedachte was dat een gemeente veel dichter bij haar jeugd staat en nauw samenwerkt met scholen, verenigingen en zorgverleners. Daardoor zou het beter moeten gaan, tegen minder kosten. De bijhorende budgetten werden overgedragen, maar wel 25% minder. Sindsdien lees je in de landelijke pers over de enorme tekorten die zijn ontstaan.

Ook Wassenaar nam haar verantwoordelijk voor de zorg van de Wassenaarse jeugd. In Wassenaar is ongeveer 1 op de 10 jongeren voor kortere of langere tijd betrokken bij jeugdzorg. En dat varieert van lichte hulp, bijvoorbeeld een kind dat nergens meer aan mee doet. Zo'n kind kan geholpen worden, zodat zij/hij weer lekker meedraait. Tot de zware hulp, zoals bij anorexia (eetstoornis) of zelfs kinderen met suïcidale neigingen. En dan moet je echt stevig aanpakken en intensieve zorg verlenen.

Ouders zijn verantwoordelijk voor de (goede) opvoeding van hun kinderen. Voor ons is dat regel nummer één. Maar kinderen kunnen klem komen te zitten. Omdat hun ouders scheiden, omdat de prestatiedruk groot is, omdat ze gepest worden. Er zijn vele redenen.
Als je er tijdig bij bent, kan het probleem vaak sneller en goedkoper opgelost worden. Door de juiste professionele hulp voorkom je dat zo'n kind, en ook het gezin, ontspoort.

We hebben wel wat kritiek op het beleid van de afgelopen jaren. Zo is er te lang gehoopt op een hogere jaarlijkse bijdrage van Den Haag. Ook is een poging om op de inkomens van de zorgverleners fors te verminderen door de rechter op niet mis te verstane wijze afgewezen. Maar we vinden ook dat hulp aan jeugdigen die het nodig hebben onvoldoende in een vroeg stadium wordt aangepakt. Dan kun je hoge kosten later vermijden.
Het betekent dat we al jaren €6miljoen uitgeven terwijl we €4miljoen ontvangen. Het grootste deel van het tekort komt uit de reserves. Maar dat kan niet eindeloos doorgaan.

HartvoorWassenaar is van mening dat jeugdzorg landelijk beleid is, dat lokaal wordt uitgevoerd. Daar krijg je een hoeveelheid geld voor, en met die hoeveelheid geld moet je het doen.

HartvoorWassenaar wil dat in 4 jaar tijd het jaarlijkse tekort wordt teruggebracht naar nul. Dan moeten de juiste keuzes worden gemaakt. Beter voorkómen dan genezen. En wanneer zorg nodig is, die zo goed mogelijk uitvoeren. Zo blijft het betaalbaar.

Want wij van HartvoorWassenaar, wij geloven in mogelijkheden.

HartvoorWassenaar, Henri Hendrickx
Solide, voor een mooi dorp