vrijdag 25 juni 2021

P Politiek

Politieke lentegedachten van CDA-fractievoorzitter Ronald Everard over (minder) fraaie politiek

Vaak schrijven de politieke partijen ronkende stukjes over de politiek in Wassenaar. Ook als CDA-Wassenaar doen we daar geregeld aan mee. Dit keer een andere bijdrage van CDA-fractievoorzitter Ronald Everard passend bij de huidige tijd.

Ik houd van Wassenaar en ben al lang actief in de politieke arena van Wassenaar. Zo heb ik ruim 35 jaar geleden met Marnix van Rij de CDJA-kern Wassenaar opgericht. We waren groter dan de kernen in Den Haag of de studentensteden. De CDJA-kern Wassenaar was de allergrootste(!) van Nederland. Elke keer stonden meerdere jongeren op de lijst voor de gemeenteraad. Op ons hoogtepunt hadden we maar liefst 55 CDJA-leden in Wassenaar. Wat is er dan mooier om te zien dat mijn CDJA-kornuiten net als ik nog steeds hyperactief zijn in de politiek. Zo is Meindert Stolk sinds kort gedeputeerde in Zuid-Holland en is Marnix van Rij interim-partijvoorzitter van het landelijke CDA.

Gaan oude tijden weer herleven in Wassenaar? Ik zie om me heen dat er steeds meer jongeren geïnteresseerd zijn in de politiek. Dat zou top zijn als dat ook weer in Wassenaar gaat gebeuren. Ben jij jong en geïnteresseerd in de politiek en wil jij een tijdje meedraaien met onze fractie, neem dan contact op met één van de CDA-raadsleden.

De woningnood is nog nooit zo groot geweest als nu. Dat is een onderwerp dat veel jongeren raakt. Het is belangrijk dat mensen met midden en lagere inkomens ook terecht kunnen in Wassenaar en de regio. Het is een onderwerp waar wij ons zowel lokaal als regionaal hart voor maken. Ik ben namens Wassenaar ook actief in één van de adviescommissies van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). In die regio proberen we samen met alle regiogemeenten veel woningen te gaan bouwen, goed openbaar vervoer te organiseren en zuinig te zijn op natuur en groen in de regio.

Onderwerpen die stuk voor stuk cruciaal zijn voor de toekomst van onze regio. Het is dan wel jammer, dat er een CDA-raadslid in Den Haag voorstander is van landje pik van Wassenaar. Dat is politiek uit de vorige eeuw en hopeloos verouderd en levert helemaal niets op. Te sneu om waar te zijn anno 2021! We zijn juist partners in de MRDH en in de regio Haaglanden en daar past annexeren van ons ANWB terrein door Den Haag in het geheel niet bij.

Ronald Everard

foto Ronald Paauw