donderdag 29 juli 2021

N Nieuws

Huize Ivicke 'gered van ondergang'

Huize Ivicke lijkt van de ondergang gered. Dat blijkt uit een brief van het college van B&W aan de gemeenteraad. De herstelwerkzaamheden die de gemeente laat uitvoeren aan het rijksmonument zijn naar verwachting nog deze maand afgerond.

In de raadsbrief schrijft het college dat ‘de gemeente een zwaar verwaarloosd, beeldbepalend rijksmonument van de ondergang heeft gered’ en dat ‘het verval aan monumentale waarden gestopt is’. Daarmee is de kous nog niet af, zo blijkt uit de brief. ‘We zullen erop blijven toezien dat de eigenaar zijn verantwoordelijkheid neemt voor een structurele oplossing door Huize Ivicke op een deskundige wijze te laten renoveren en restaureren.’ De herstelwerkzaamheden werden tevens ondersteund door een subsidie van de provincie Zuid-Holland.

In oktober vorig jaar werd door de gemeente aan een aannemer de opdracht verstrekt om noodzakelijke herstelwerkzaamheden uit te voeren. De gemeente nam dat initiatief nadat bleek dat eigenaar Van de Putte naliet om zelf met het pand aan de slag te gaan. Een door de eigenaar aangespannen rechtszaak om de herstelwerkzaamheden voor een bedrag van 56.000 euro uit te aten voeren, werd door laatstgenoemde verloren maar heeft hiertegen wel hoger beroep aangetekend. Een uitspraak in hoger beroep is echter nog niet gedaan.

De gemeente stelt alles in het werk om de kosten van de herstelwerkzaamheden te verhalen op de eigenaar, zo staat in brief. Zodra de werkzaamheden zijn afgerond zal een zogenoemde kostenverhaalprocedure worden opgestart. Naar verwachting zullen de kosten, zoals al eerder geraamd, op een half miljoen euro of hoger komen te liggen. Overigens is tijdens de herstelwerkzaamheden een ecoloog ingeschakeld om te voorkomen dat de verblijfplaatsen van kennelijk aanwezige vleermuizen niet zou worden verstoord.

Naast de kostenverhaalprocedure loopt er nog een andere, door de gemeente aangespannen zaak bij de rechtbank die de gemeente heeft ingesteld tegen de eigenaar wegens het onrechtmatig benadelen van de gemeente door de eigenaar (Actio Pauliana). Het is nog onduidelijk wanneer deze zaak door de rechtbank wordt behandeld.