maandag 18 oktober 2021

P Politiek

Het tragische hap-snap beleid van de VVD en de slepende sluipverkeerproblematiek

De VVD deelt al decennia lang "de lakens uit" in Wassenaar. Tijdens deze machtsperiode is het verkeersaanbod steeds verder gestegen en de verkeersoverlast is navenant gestegen. Al jaren komt de VVD met mooie beloftes dat zij het sluipverkeer aanpakken maar uiteindelijk doen ze niets. 

De VVD Wassenaar wilde nog niet zo lang geleden de ondertunneling van de Rijksstraatweg, de N44 samen met de VVD Den Haag oppakken. Er werd geld vrijgemaakt en uitgegeven. Er werd zelfs een nieuwe naam voor de Rijksstraatweg geïntroduceerd; de Amsterdamse baan. Een verwijzing naar de reeds bestaande Utrechtse en Rotterdamse baan in Den Haag.

Sluipverkeer komende via de Katwijkseweg vanuit de bollenstreek (de N441) zorgt (om maar wat wegen te noemen) op de Storm van 's Gravesandeweg Jagerslaan, Groot Haesebroekseweg en Wittenburgerweg voor enorme overlast. Ook het verkeer rond het Rozenplein zorgt in alle richtingen voor veel problemen. De van Zuylen van Nijeveltstraat, Prinsenweg, Lange Kerkdam en de Buurtweg zijn andere bekende knelpunten.

Eerder bedacht men dat de Papelaan een andere toerit richting Amsterdam zou krijgen, de Katwjkseweg zou afgewaardeerd worden en Duinrell zou daar een nieuwe ingang krijgen. De vernieuwde VRI stoplichten op de Katwijkseweg zouden zorgen voor nog minder sluipverkeer. Het Rozenplein zou aangepakt worden. Na jaren niets doen werd in deze raadsperiode trots aangekondigd dat de verkeerslichten op de van Zuylen "intelligent" gemaakt zouden worden zodat de doorstroming zou verbeteren. Meer verkeer dus en niet minder!!!

Onlangs kondigde de VVD wethouder Klaver aan dat de Rijksstraatweg afgewaardeerd van 2 x 2 rijbanen naar een weg met 2 x 1 rijbaan. De VVD had dus de Groen Links/D66 denkwijze overgenomen dat autootjes pesten zorgt voor minder (sluip)verkeer. Democratische Liberalen Wassenaar (DLW) meent echter dat verkeer werkt als een waterbed. Als je ergens iets omlaag drukt komt het elders omhoog. Maar de VVD heeft nog een "briljant" plan. Ze gaan wat aan het sluipverkeer. Dat hebben wij eerder gehoord maar dat lukt ze al 40 jaar niet .....

Achter de schermen is bekokstoofd dat de Jagerslaan (liggend in een grondwaterbeschermingsgebied en tegen een Natura 2000 gebied) een fietspad wordt waar auto's te gast zijn. Daar gaan met zekerheid doden vallen maar een actiegroep heeft al ingestemd met dit onzinnige VVD-plan. Wij zijn van mening dat de Jagerslaan nooit doorgetrokken had mogen worden en DLW heeft dan ook andere verkeersoplossingen, daarover een volgende keer meer.

Ben Paulides / Democratische Liberalen Wassenaar

www.democratischeliberalen.nl