maandag 06 december 2021

P Politiek

HartvoorWassenaar: Valkenburg, wederom

Alle politieke partijen in Wassenaar waren het vele jaren met elkaar eens: Op Valkenburg worden 5000 woningen gebouwd en de groene buffer tussen Wassenaar en Katwijk wordt minimaal 1500 meter.

Maar het werd nog mooier: Vlak voor de verkiezingen van maart 2018 waren de gemeenteraden van Wassenaar en Katwijk het helemaal eens. 5000 woningen en 1500 meter.

Maar dit wilde Den Haag niet. Leverde te weinig geld op. Dus grepen ze in. Niet door een open discussie aan te gaan, maar door "sturend het gesprek te voeren". Het college zette haar handtekening onder een "bestuurlijke overeenkomst". De raad mocht tekenen bij het kruisje.
De nieuwe overeenkomst verkleinde de groene buffer tot 900 meter en bepaalde dat er maximaal 5000 woningen gaan komen. Maar bovendien zou in de groene zone, dicht bij Wassenaar, een vliegveld voor "drones" komen.
HartvoorWassenaar heeft tegengestemd, maar de coalitie (VVD,CDA,D66,LW) was voor. Tot op de dag van vandaag begrijpen wij nog steeds niet hoe je het belang van Wassenaar zomaar kunt weggeven.

Vervolgens bleek dat Katwijk naar 5600 woningen wilde. De eerste berichten hierover werden door de wethouder ontkend. Toen er geen twijfel was dat er 5600 zouden gaan komen had de wethouder het over "voorwaarden waaraan voldaan zou moeten worden". Wij hoopvol, maar die voorwaarden hadden niets met Wassenaar te maken. En nu blijkt ook nog dat direct naast Valkenburg ruim 2000 extra woningen worden gebouwd.

Op een kleinere afstand dan de Prinsenweg lang is, wordt een stad gebouwd. 8000 woningen. met vrijwel hetzelfde aantal inwoners als heel Wassenaar bij elkaar. 25.000 mensen die in het gebied Katwijk/Rijnsburg-Leiden-Wassenaar. Dat zal een ongelofelijke druk op Wassenaar opleveren. En veel verkeerslast.

HartvoorWassenaar heeft geeist dat een wijziging van de overeenkomst door de raad moet worden beoordeeld. En dat gebeurt nu.
Ook nu zal HartvoorWassenaar tegenstemmen. En wij willen in de komende jaren blijven proberen de groene buffer 1500 meter breed te laten worden. Wij vinden dat de N441/Katwijkseweg als doorgangsweg moet worden beperkt, en we vinden dat geen andere verbindingen tussen het nieuwe dorp en Wassenaar moeten worden aangelegd, om zo extra verkeer in het dorp te voorkomen.
Het gaat ons ook om integriteit van bestuur. Het Wassenaarse bestuur moet betrouwbaar zijn voor de Wassenaarders. Daar moet je op kunnen rekenen.
Dit is onze inzet, en zal de inzet bij de verkiezingen zijn.
Solide en verstandig.

HartvoorWassenaar, Lijst 2, Henri Hendrickx
Voor een mooi dorp.