maandag 06 december 2021

P Politiek

HartvoorWassenaar: Groen en onze Groene Grachten

Een van de vier hoofddoelstellingen van HartvoorWassenaar is het behoud en goed onderhoud van ons groen, en de bescherming van onze groene grachten. Spijtig genoeg verdwijnen er ieder jaar hapjes groen en worden ze vervangen door nieuwbouw. Ieder jaar. En als je al die jaren bij elkaar optelt, dan zijn er vele happen groen vervangen.

Een goed voorbeeld is het sportveld aan het eind van de Prinsenweg. Ooit stond daar het oude zwembad. Dat werd gesloopt en een mooi nieuw zwembad werd er naast gebouwd. Vervolgens is op de plaats van het oude zwembad een nieuw appartementengebouw neergezet. En nu hebben we een sportveld met twee grote gebouwen. Je ziet ook dat oude schooltjes worden vervangen door veel grotere gebouwen met veel minder groen.

Stap voor stap leidt dit tot verstedelijking van Wassenaar. HartvoorWassenaar wil die verstedelijking tegenhouden. Het is een van de redenen waarom wij in plaats van 1000 extra woningen, maar 500 extra woningen willen bouwen. Omdat het bouwen van woningen altijd ten koste van groen gaat. En daarnaast ook nog eens voor parkeerproblemen zorgt en het verkeer verder laat toenemen.

En het groen wat we hebben, eigenlijk onze grote tuin, moet goed onderhouden worden. Daar is de laatste jaren te veel op bezuinigd.

Wassenaar is omringd door Groene Grachten. Ten noorden is dat de groene buffer, ten oosten zijn dat de horsten tussen Wassenaar en Voorschoten, en ten zuiden is dat de ruimte tussen Den Haag en Wassenaar. Groene Grachten die er voor zorgen dat Wassenaar een oase is in de randstad. Dat is een privilege, en zo'n privilege mag je niet weggeven. Heel waardevol.

De groene zone tussen Wassenaar en Valkenburg is al jaren onderwerp van verhit debat. Tot 2018 waren alle partijen in de Wassenaarse gemeenteraad het met elkaar eens. Een groene buffer tussen Wassenaar en Katwijk van minimaal 1500 meter.
De coalitie (VVD/CDA/D66/LW) vond echter 900 meter voldoende.

We zijn bezorgd over die groene zone. We vinden dat die groene buffer, onze groene gracht aan de noordkant van Wassenaar, groot genoeg moet zijn. Zodat we zo min mogelijk invloed van nieuwbouw op Valkenburg hebben. Daar worden de komende 10-20 jaar 8000 woningen gebouwd. Voor ongeveer 25000 mensen.
Dat zal tot een forse verkeerstoename leiden.

HartvoorWassenaar wil de gevolgen van zo'n enorm forse hoeveelheid nieuwe woningen voor Wassenaar zo veel mogelijk beperken. Daar zullen we alles aan doen.
HartvoorWassenaar. Solide en verstandig.

HartvoorWassenaar, Lijst 2, Henri Hendrickx