maandag 18 oktober 2021

P Politiek

D66: Goed scheiden levert schone grondstoffen

In de discussies over de gewenste aanpak om minder afval te produceren staat een ding vast. Minder afval begint bij onszelf. Er is een mooi rijtje wat afgelopen kan worden: Weiger wat je niet nodig hebt, verminder wat je nodig hebt, hergebruik wat je hebt, als je het niet kan hergebruiken recycle het dan en van het restje wat je overhoudt maak je compost.

In Wassenaar moeten we nog veel stappen zetten om minder kilo’s restafval te produceren. Het begint bij de no-brainers: Glas naar de glasbak, oud papier in de blauwe mini-container of in de verzamelcontainers voor papier, keuken- en tuinafval in de groene mini-containers. Voor de bewoners van hoogbouw hebben wij er bij het college op aangedrongen zo snel mogelijk met voorzieningen te komen om het keukenafval apart kwijt te kunnen. En ook voor textiel moeten er in ons dorp voldoende bakken komen. In deze textielbakken kunnen we zowel de herbruikbare kleding als textiel wat gerecycled kan worden. De opbrengst gaat naar goede doelen.

En dan de discussie over bron- of nascheiding van PMD. We hebben helaas moeten vaststellen dat de inhoud van de verzamelcontainers van PMD sterk vervuild is en vaak alsnog verbrand wordt. De aparte PMD mini-containers met de paarse deksels uit de pilot in enkele wijken in Wassenaar waren wel succesvol. Na de pilot staan we voor de keus hoe verder. Statiegeld op blikjes en kleine plastic flesjes gaat zeker helpen om minder PMD-afval te produceren.

Omdat we het belangrijk vinden voor alle Wassenaarders dezelfde mogelijkheden voor goed omgaan met afval te bieden en omdat het vanaf januari 2022 mogelijk is, hebben we gekozen voor nascheiding van PMD, maar wel in de vorm van een nieuwe pilot: we hebben het college gevraagd om speciale PMD zakken beschikbaar te stellen, zodat inwoners het PMD wel schoon in de bak bij het restafval kunnen deponeren. Zo wordt restafval en PMD tegelijkertijd afgevoerd en verwachten we toch dat er bij de nascheiding een hogere opbrengst van PMD is. Met de extra textielbakken en de nieuwe containers voor keukenafval bij de hoogbouw zal het voor iedereen haalbaar zijn om op een duurzame manier met spullen, grondstoffen en afval om te gaan.

Als elke inwoner van Wassenaar start met het verkleinen van de afvalberg en ook nog beter gaat scheiden, gaan we ons doel halen: 30 kilo afval per persoon per jaar in 2025.

B44CF912 EB64 452F A847 5B778DFB4252 4 5005 c