zaterdag 18 september 2021

P Politiek

CDA-Wassenaar voor: buurtgezinnen, afschaffing hondenbelasting en uitvoering energiebeleid

In één van de laatste vergaderingen van de gemeenteraad voor het zomerreces heeft het CDA-Wassenaar meerdere belangrijke moties ingediend. CDA-fractievoorzitter Ronald Everard: “Ik ben trots op onze positieve inbreng in de gemeenteraad van Wassenaar. We zijn een partij van doeners, die niet alleen willen praten. En we staan voor een samenleving die omkijkt naar elkaar en klaar staat voor elkaar: Wassenaarders Samen!”

Het initiatief buurtgezinnen is inmiddels actief en succesvol in meerdere gemeenten. Belangrijkste doelstelling is om gezinnen die het zwaar hebben, te koppelen aan een warm gezin in de buurt voor ondersteuning bij alledaagse informele hulp en ondersteuning. De rol van buurtgezinnen kan natuurlijk ook prima door bijvoorbeeld opa’s en/of oma’s uit de buurt worden vervuld. We willen graag dat dit initiatief ook in Wassenaar gaat starten. CDA-raadslid Wim Koetsier: “Steun aan kinderen en gezinnen hoeft lang niet altijd via de gemeente of professionele zorgpartijen te lopen. De samenleving kan veel zaken prima zelf oppakken.” De CDA-motie Buurtgezinnen is aangenomen door bijna de complete raad.

Het CDA-Wassenaar vindt het vreemd dat in 2021 hondenbelasting wordt geheven. Inmiddels is in bijna de helft van de gemeenten de hondenbelasting al afgeschaft. Wettelijk kan er momenteel alleen belasting worden geheven door gemeenten op honden en niet op paarden, katten of andere huisdieren. De hondenbelasting is in 1851(!) ingevoerd door Thorbecke, dit had toen alles te maken met het gevaar van hondsdolheid voor mensen. CDA-fractievoorzitter Ronald Everard: ”We hebben alleen steun gekregen voor onze motie van PvdA en DLW. De andere partijen lijken helaas nog steeds voorstander van de belastingheffing op hondenbezit. Het CDA-Wassenaar blijft zich ook de komende periode inzetten om deze achterhaalde belasting op alleen honden af te schaffen.”

We hebben ook een motie ingediend om lokaal extra capaciteit beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de Regionale Energie Strategie (RES). De RES is door onze eigen Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) gemaakt. CDA-fractievoorzitter Ronald Everard: “Het is opvallend dat een aantal partijen in de gemeenteraad weinig lijken te hebben met de uitvoering van het energiebeleid. Met alleen mooie nota’s schrijven en praten in de gemeenteraad komen we er niet, we moeten als gemeente EN burgers volop aan de slag met de uitvoering.” Helaas werd de motie met slechts 1 stem verschil verworpen. De motie over een hypermodern openbaar vervoer die we samen met Lokaal Wassenaar! hebben ingediend kreeg gelukkig een flinke meerderheid.

cartoonhondenbelasting