dinsdag 30 november 2021

N Nieuws

Melden vliegtuigoverlast in Wassenaar is nu een eitje met vliegherrie.nl

Wat was de coronatijd een verademing als het gaat om vliegtuigoverlast. Sinds de sluiting van vliegveld Valkenburg was de vliegtuigoverlast in Wassenaar namelijk hand over hand toegenomen. Nu het vliegverkeer wederom toeneem, neemt ook de overlast van vliegtuigen in onze gemeente weer toe. Van alle kanten klinken er verontruste geluiden van inwoners.

Zo sprak men in de wijk Oostdorp over een enorme toename van laagvliegende toestellen in de afgelopen weken. In het van Polanenpark kon men elkaar in de tuin geregeld bijna niet meer verstaan en over de prinses Marielaan vlogen de vliegtuigen zo laag, dat ze bijna de schoorstenen raakten.

De vliegtuigoverlast is afhankelijk van de aanvliegroute, die Schiphol op dat moment hanteert. Er zijn dus dagen, dat er nauwelijks vliegtuigoverlast is en er zijn dagen, dat de vliegtuigen iedere minuut laag over komen. Wassenaar kan zodoende soms meer overlast van vliegtuigen ondervinden dan een plaats als Nieuw-Vennep, dat onder de rook van Schiphol ligt.

Schiphol functioneert als ‘mainport’ voor Europa. Dat wil zeggen, dat Schiphol een overstapplaats vormt voor een doorreis naar andere landen. De vliegtuigen, die overkomen hebben dus niet per definitie de Nederlandse toeristen aan boord of zijn Nederlandse vrachtvluchten. Het grootste deel betreft vluchten die Schiphol als overstap of overlaadplaats gebruiken. En in de plannen van Schiphol staat, dat zij hun capaciteit nog verder willen uitbreiden.

Het druk bevolkte westen van Nederland ondervindt daar veel overlast van zo blijkt uit de kaart met meldingen. Schiphol hanteert al langere tijd een klachtenpunt voor omwonenden. (BAS). Dat is echter geen onafhankelijk meldpunt en met de klachten wordt weinig gedaan. Op initiatief van diverse politieke partijen, milieu organisaties en bewonersorganisaties is nu het onafhankelijke platform Vliegherrie.nl opgericht, waar iedereen, die overlast ervaart daar melding van kan maken. Deze site registreerde in 9 weken al 28.000 meldingen van overlast

Het doen van een melding gaat heel eenvoudig. Ga naar vliegherrie.nl, maak eenvoudig een account aan en je kunt iedere keer, dat je vliegtuigoverlast ervaart dit melden op de site. Hoe meer mensen dit melden, hoe groter de kans, dat er ook echt iets aan gedaan wordt. Momenteel worden er al rechtszaken voorbereid om de overlast in te dammen.