vrijdag 17 september 2021

P Politiek

HartvoorWassenaar: Het hoofdstuk verkeer (deel2)

Vorige week hebben we aangegeven dat met de voorstellen van de coalitie (VVD/CDA/D66/LW) de verkeersproblematiek binnen Wassenaar niet wordt opgelost. Ook niet bij het Rozenplein. En voor de problemen met de N44 zijn ook geen oplossingen ontwikkeld. Kortom 4 verloren jaren, zonder uitzicht op enige verbetering.

Bovendien zullen de problemen verder toenemen in de komende jaren, onder meer door woningbouw in Wassenaar en in Valkenhorst.

De belangrijkste oorzaak van de hoge verkeersdruk in Wassenaar zelf, is de problematiek met de N44. Naast de A4, die ten oosten van Leiden ligt, is de N44 de belangrijkste noord-zuid verbinding. En Rijkswaterstaat, die over de N44 gaat, doet er alles aan om zo veel mogelijk verkeer over de N44 te laten rijden, omdat de A4 vol staat.
Voor corona reden er dagelijks 160.000 auto's over de A4 (Zoeterwoude-Voorschoten) en 60.000 over de N44 (Wassenaar).

Het is zelfs zo, dat men er op rekent dat de 12.000 auto's per dag die door Wassenaar als sluipverkeer heenrijden, dat kunnen blijven doen, als aanvulling op de N44.
De N44 is niet op deze capaciteit berekend, maar men doet er alles aan om de capaciteit verder te vergroten. Het fietstunneltje werd aangelegd, en de Raadhuislaan en de Paauwlaan werden gesloten. Alles om maar zo min mogelijk obstakels te hebben.
En de verkeerslichtafstelling bij Den Deijl is zodanig dat rechtdoor op de N44 de meeste voorrang krijgt.

En ondanks alles staat de N44 tijdens de spits vol en zorgt het voor vertraging. En mensen die bijvoorbeeld van Scheveningen naar Amsterdam moeten, of van Katwijk naar Den Haag, weten dat het in tijd gemeten, sneller is om dan maar dwars door Wassenaar te rijden.
Dit sluipverkeer en de onvoordelige toegang tot de N44 voor Wassenaar door de stoplichtafstelling, zorgen er voor dat de Wassenaarse wegen vol staan.

HartvoorWassenaar ziet als beste mogelijkheden het aan de rand van Wassenaar tegenhouden van sluipverkeer (doseerinstallaties), zodat het door Wassenaar rijden minder aantrekkelijk is dan via de N44 rijden. Daarnaast dient Wassenaar beter ontsloten te worden door de toegang tot de N44 te verbeteren.

Om dit voor elkaar te krijgen, moet Wassenaar zich vooral steviger opstellen ten opzichte van de Provincie en Rijkswaterstaat. Uiteraard goed samenwerken, maar met verbetering van de Wassenaarse situatie pal voor ogen. En dat is anders dan braaf uitvoeren wat opgedragen wordt.
Solide en verstandig, voor een mooi dorp.

HartvoorWassenaar, Lijst 2, Henri Hendrickx