maandag 18 oktober 2021

P Politiek

CDA-Wassenaar: bestuurlijke zelfstandigheid en meer samenwerken

De Wassenaarse zelfstandigheid was bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen een belangrijk onderwerp. Inmiddels hebben we niet alleen een eigen burgemeester, maar ook een gerestaureerd raadhuis. Dat is nog niet alles: we hebben sinds 1 september 2021 ook weer een eigen ambtenarenapparaat. Daarmee is de werkorganisatie Duivenvoorde, waarin Wassenaar en Voorschoten hun ambtenaren 8 jaar hebben gedeeld, opgeheven. Twee gemeenten in hele verschillende regio’s onderbrengen in één werkorganisatie is nooit logisch geweest. Voor verschillende terreinen dubbel werk.

CDA-fractievoorzitter Ronald Everard: ”Ik ben in de periode 1994-2002 ook raadslid geweest. Een groot verschil met toen heeft te maken met de flinke afstand tussen bestuur en het ambtelijk apparaat. Dat gaat nu gelukkig weer veranderen en dat is winst. Voor mij was de zelfstandigheid van Wassenaar één van de belangrijkste redenen om weer politiek actief te worden.”

Zelfstandig zijn zit niet alleen in onze genen. Het heeft ook te maken met het belang van de natuurgebieden, recreatiegebieden en de groene longen van Wassenaar. Wassenaar is een uniek gebied in de volle en overdrukke randstad, die de komende jaren alleen nog maar drukker gaat worden. CDA-raadslid Wim Koetsier: “Meer mensen zullen hier de komende jaren gaan wonen en werken. Deze mensen willen natuurlijk ook recreëren en genieten van de Wassenaarse natuurgebieden. De natuur moet natuurlijk wel beschermd worden en dat kunnen wij als zelfstandige gemeente in samenspraak met onze burgers toch echt het beste doen.” Het samenwerken met andere gemeenten wordt steeds belangrijker. Niet alleen voor wethouders, maar ook voor gemeenteraadsleden.

CDA-fractievoorzitter Ronald Everard: “Ik ben namens onze gemeenteraad actief in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) in de economische adviescommissie en in de Omgevingsdienst Haaglanden. Ook voor raadsleden is het eigenlijk onmisbaar om regionaal actief te zijn voor onze gemeente. Ik verwacht dat onze gemeente de komende jaren in nog meer samenwerkingsverbanden met andere gemeenten actief zal zijn.”

Het gevaar is dat deze organisaties te ver afraken van wat het beste is voor de Wassenaarse inwoners. Het zou dan ook goed zijn, als niet alleen wethouders en de burgemeester actief zijn in deze samenwerkingsverbanden, maar ook meer gemeenteraadsleden. Zij zouden ook lid moeten zijn van adviescommissies van deze samenwerkingsverbanden, in lijn met het model van de Metropoolregio. Nu schrijven alle gemeenteraden jaarlijks mooie zienswijzen op voor dit soort samenwerkingsverbanden. Dat moet in het belang van onze inwoners echt anders en beter.

cda large re

Wim Koetsier (l.) en Ronald Everard. Fotocredit: CDA Wassenaar