donderdag 09 december 2021

R Rubrieken

Wordt de Berkhei het nieuwe evenemententerrein van Wassenaar? Raad bescherm uw dorp!

De gemeente heeft onlangs een bouw- en evenementenvergunning afgegeven voor het Ice-event (overdekte ijsbaan en horeca) dat van december 2021 tot eind februari 2022 plaats zal moeten vinden op de Berkhei. Om dit mogelijk te maken gaat de gemeente Wassenaar €50.000 uitgeven voor de aanleg van krachtstroom en riolering op de Berkhei.

Dat er in Wassenaar jaarlijks een Ice-event wordt gehouden, juicht de buurtvereniging Dorpskern en Duinrell alleen maar toe, alleen niet op de Berkhei. Samen met de kerk (respect voor begraafplaats en diensten) en omwonenden (overlast) zijn er zienswijzen en bezwaren ingediend voor wat betreft het gebruik van de voorgestelde locatie. Waarom wordt er geen gebruik gemaakt van het evenementen terrein aan de Dr Mansveltkade, dat daar speciaal voor aangewezen is?

De Berkhei is een zwaar beschermd Rijks dorpsgezicht (geen braakliggend stuk land) dat als groen en stil bestemd is. Het moge duidelijk zijn dat een tent voor het Ice-event met een oppervlakte van 40 x 30 m (1200m2) en ruime horeca faciliteiten omvat, waar muziek wordt gedraaid, te huur is voor (bedrijfs)-feesten en er maanden staat, hier niet aan voldoet.

De buurtvereniging heeft ook aangegeven dat zij vreest voor precedentwerking voor allerlei andere toekomstige activiteiten op de Berkhei nu de gemeente er krachtstroom en riolering gaat aanleggen! De gemeente stelt dat dit niet aan de orde is maar geeft geen antwoord op de vraag of het Ice-event éénmalig op de Berkhei staat. De gemeente is ongeloofwaardig indien er €50.000 belastinggeld geïnvesteerd wordt in een éénmalige activiteit voor krachtstroom en riolering terwijl deze voorzieningen al aanwezig zijn op het evenemententerrein aan de Dr Mansveltkade.

Het argument dat de bewoners aan de Dr Mansveltkade onevenredig belast zouden worden gaat o.i. niet op: de omwonenden bij de Berkhei hebben de wekelijkse markt, koningsdag, Duinrell activiteiten (b.v. Tinadagen), terwijl op het evenementen terrein, behalve de jaarlijkse vijfdaagse kermis en af en toe een circus, er geen evenementen plaatsvinden. Het moge duidelijk zijn dat een evenemententerrein bedoeld is voor het houden van evenementen!

De buurtvereniging roept de Raad op om het college duidelijk te maken dat de Berkhei zijn beschermde status moet behouden en niet verkapt een nieuw evenemententerrein wordt, o.a. door de investering van € 50.000 tegen te houden, en het Ice-event naar de Dr. Mansveltkade te verplaatsen.

de Buurtvereniging Dorpskern en Duinrell,

Boet Derks, Claas Conijn