donderdag 09 december 2021

P Politiek

PvdA: Meten is weten, óók bij klimaatbeleid

Bij de begrotingsbehandeling van 26 oktober diende de PvdA een motie waarin gevraagd werd meer prioriteit te geven aan klimaatbeleid. PvdA wil meer daadkracht met het uitvoeren van maatregelen die leiden tot minder CO2-uitstoot. Het college reageerde zoals we dat inmiddels gewend zijn: afwachtend, ontwijkend en, met name, doorschuiven naar de toekomst. Jammer, de PvdA voelde zich wat dat betreft meer gesterkt door de minister-president die opriep tot ‘Actie, Actie, Actie’! De PvdA vindt dat de tijd rijp is om met meer ambitie aan de slag te gaan.

Roy Pillen, nr. 2 op de kandidatenlijst van de PvdA Wassenaar voor de gemeenteraadsverkiezing in maart vertelt: “De motie van de PvdA was uit diverse onderdelen opgebouwd. Een wezenlijk punt was die van het ‘meten’. Om tot goede en effectieve maatregelen te komen moet je weten welke maatregelen het meest bijdragen aan, in dit geval, de meeste reductie van CO2-uitstoot. Dit broeikasgas draagt voor een groot deel bij aan de opwarming van de aarde en is daarmee tevens één van de grootste uitdagingen van de komende jaren. Op wereldschaal maar ook op individueel (dorps-)niveau. Bijkomend voordeel is dat een investering in duurzaamheid, direct maar zeker op de langere termijn, een gezonder leven en minder kosten aan energieverbruik opleveren”.

Een instrument waar steeds meer partijen mee gaan werken is de zgn. ‘CO2-prestatieladder’. Daarmee breng je voor allerlei activiteiten in kaart welke hoeveelheid CO2 er bij vrij komt. Het stelt je in staat activiteiten, en de impact die ze hebben, met elkaar te vergelijken. Dat geeft je inzicht en de ruimte om gerichter beleid te voeren en gerichter financiële middelen in te zetten. Zo kun je bijvoorbeeld bepalen of een gemeentelijk assortiment met o.a. tocht-strips, radiatorfolie en een waterbesparende douchkop per geïnvesteerde euro meer of minder bijdraagt dan bijvoorbeeld ondersteuning bieden bij woningisolatie- of zonne-energiemaatregelen.

Henri van Smirren, PvdA commissielid: “De PvdA zet graag haar kennis en handelingsbereidheid in. Wat ons betreft gaat dat al vóór 16 maart 2022 plaatsvinden. Immers, de opwarming van de aarde vraagt om directe actie en doorschuiven is echt niet meer van deze tijd. Maar, zeker na de gemeenteraadsverkiezingen, staan wij klaar om in een nieuw en fris bestuur verantwoordelijkheid te gaan nemen. Wetende dat een beter milieu er is vóór iedereen maar ook dat je het alleen bereikt met iedereen. DAS PvdA: Duurzaam, Aktief én Sociaal“.