zondag 05 december 2021

R Rubrieken

Videoboodschap over mogelijkheid uitbreiding recyclingbedrijf Oosterdorperweg

Wassenaarder Oscar Faase heeft een videoboodschap (zie onder) ingesproken waarin hij zijn visie kenbaar maakt over de beperkte gebiedsvisie Groene Zone. Daarbij gaat het hem vooral over de mogelijkheid van uitbreiding van het recycingbedrijf (Van den Dool, red.) aan de Oostdorperweg in Wassenaar. Dat doet hij in aanloop naar de gemeenteraadsvergadering van morgenavond. De gemeenteraad bespreekt dan de beperkte gebiedsvisie Groene Zone (agendapunt 9). 

Hij vraagt de gemeenteraad om het agendapunt aan te houden en opnieuw in een commissievergadering te bespreken. Van de mogelijkheid tot inspreken heeft hij als belanghebbende geen kennisgeving ontvangen, zo geeft hij aan. In de videoboodschap maakt hij zich zorgen onder andere over de impact van uitbreiding van het recyclingbedrijf op de natuur. Ook over de verkeersafwikkeling maakt hij zich zorgen. "Vrachtwagens en bestelauto's moeten over een weggetje dat smaller is dan de Jagerslaan."