donderdag 09 december 2021

P Politiek

Voortzetting raadsvergadering 17 november

De raadsvergadering van 16 november jl. werd geschorst en zal vanavond om 20.00 worden voortgezet. Vanavond bespreekt de gemeenteraad het agendapunt 'Beperkte gebiedsvisie Groene Zone'. De vergadering is online te volgen. Zie www.wassenaar.nl/gemeenteraad