donderdag 09 december 2021

P Politiek

DLW: demissionair kabinet Rutte III is en Wassenaarse coalitie o.l.v. de VVD een regelrechte ramp

Ons land en de gemeente Wassenaar rollen onder leiding van de hoofdrolspelers VVD,CDA en D66 op vergelijkbare wijze van de ene ellende naar de andere ellende. Gaat er eigenlijk wel eens wat goed? Als fractievoorzitter van Democratische Liberalen Wassenaar [DLW] en bestuurslid van de Verenigde Lokale Partijen Zuid Holland [(V)LPZH] moet ik constateren dat er nauwelijks iets goed gaat. Landelijk is er veel kritiek over de aanpak van de corona pandemie, de toeslagenaffaire, het vluchtelingenprobleem, de stikstofaanpak, de aardbevingsschade en de energietransitie.

Deze week werd ook nog eens bekend dat de 2e "Nederlandse" multinational uit Nederland vertrekt. Recent maakte Unilever eenzelfde besluit bekend en nu verplaatst Shell haar hoofdkantoor naar Engeland. Den Haag had al eerder met het vertrek van de KPN naar Rotterdam te maken en Wassenaar ziet op termijn de ANWB naar Den Haag vertrekken. Het AD kopte dinsdag jl "Vertrek van hoofdkwartier Shell is 'drama' voor Den Haag en omliggende gemeenten".

Heeft dat vertrek van Shell en Unilever inderdaad ook gevolgen voor de gemeente Wassenaar en de omliggende gemeenten?

Ja natuurlijk, voor Wassenaar is het een ramp. Behalve dat de werknemers van Shell graag in Wassenaar wonen heeft Wassenaar ook een aantrekkelijk scholenaanbod voor internationaal onderwijs. Onlangs stemde de gemeente in met een enorme investering voor de uitbreiding van het Rijnlands Lyceum Wassenaar. Ook de American School In Wassenaar (ASH) rekent op een enorme groei van het leerlingaanbod. Maar hebben die geplande investeringen nog wel zin?

Een bedrijf als Shell stond in de Haagse regio garant voor werkgelegenheid en een stimulans voor de economie. Shell heeft (of moeten we nu al zeggen had?) ook een aanzuigende werking op bedrijven die zich graag in de nabijheid van Shell vestigen. De energietransitie zou naar verwachting nog eens voor een extra stimulans zorgen.

Wassenaar kent een hoog percentage expats. Ruim een kwart van de circa 25.000 inwoners zijn expats. Deze expats zijn belangrijk voor de lokale economie. De vraag is wat voor gevolgen dit voor Wassenaar zal hebben.

Maar dat is niet alles; in Wassenaar gaat ook bijna niets zoals het moet:

-Verwaarloosde aanpak vervuiling gemeentewerf
- Omstreden bouwprojecten (Gemeentewerf, Den Deylschool, Zonneveldweg, afstand en bebouwing Groene Zone, ANWB, Duindigt, Kerkehout)
-Nepotistische handhaving
-Verwaarloosde openbare ruimte maar duur centrumplan
-Megalomaan renovatieplan de Paauw (kosten meer dan 20 miljoen)
-Problematische ambtelijke organisatie
-Omstreden en dom verkeersplan
Et etcera............

Ben Paulides/ fractievoorzitter DLW
www.democratischeliberalen.nl