donderdag 09 december 2021

P Politiek

HartvoorWassenaar: Toerisme een zegen?

Wassenaar maakt deel uit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Deze bestaat nu ruim 5 jaar. Wassenaar zit in het uiterst noordelijke puntje van deze regio die zich uitstrekt van Wassenaar tot Ridderkerk. In totaal maken 21 gemeentes deel uit van de regio.

De regio is bedacht om ontwikkelingen te versterken. Je hebt een of twee grote gemeentes die als locomotief de kar trekken, en samen met de kleinere gemeentes in hun omgeving die ontwikkeling versterken.

De MRDH gaat over openbaar vervoer en economische ontwikkeling.

In de MRDH heeft Wassenaar een kleine, bescheiden rol. Met onze 27.000 inwoners zijn we een klein duimpje vergeleken met Rotterdam en Den Haag. Op het gebied van openbaar vervoer liggen we aan de rand, we hebben geen gemeentelijk vervoer bedrijf en bij elkaar weinig vraag naar openbaar vervoer. Een aantal buslijnen zorgt voor verbinding met de omgeving. Veel meer is niet mogelijk.

Ook op economisch gebied spelen we geen rol van betekenis. In vergelijking met Rotterdam zijn onze economische activiteiten niet groots. Het bestuur van de MRDH ziet ons als een mooie gemeente die belangrijk is als woongemeente voor degenen die graag fraai en rustig wonen en voor de buitenlandse medewerkers van de bedrijven (Expats). Prima. Wassenaar is een hele mooie gemeente, en wie hier wil komen wonen is zeer welkom.

Maar er is één economische activiteit die in het oog is gesprongen. En dat is toerisme. Het bestuur van de MRDH is van mening dat Wassenaar bij uitstek geschikt is om toerisme te ontwikkelen. We hebben de ruimte, de stranden, de natuur. Uitstekend om
de ontwikkeling van toerisme en recreatie als opdracht aan het bestuur van Wassenaar mee te geven.
Plus de 25.000 mensen die op Valkenhorst gaan wonen, en op Wassenaar zijn aangewezen voor recreatie.

In de begroting is opgenomen dat toerisme in Wassenaar met 10% per jaar moet groeien. En alle toerisme en recreatie brengt verkeer en drukte met zich mee. En daar maken wij ons zorgen over. We hebben onlangs het initiatief om Mijendel tot dagrecreatiegebied gezien, en de buurt kwam in opstand.

Wassenaar is geen gemeente die grootschalige toerisme aankan. Wassenaar is een leef gemeente. De verkeersdruk is al enorm. Toename van toerisme en dagrecreatie is voor ons geen doel. Wassenaar hoeft daarvoor niet benut te worden. Wij vinden dat geen solide en verstandig idee.

HartvoorWassenaar, Lijst 2, Henri Hendrickx
Voor een mooi dorp.