Ga naar hoofdinhoud

GroenLinks Wassenaar: gemeente moet goede voorbeeld geven

19 januari 20222 minute read

De gemeente moet het goede voorbeeld geven als het gaat om klimaat en afval. GroenLinks Wassenaar is niet tevreden met de klimaatdoelen die de gemeente zichzelf heeft gesteld. Onder het huidige college is de ambitie verlaagd in plaats van verhoogd. Onbegrijpelijk terwijl van inwoners wel een inspanning wordt gevraagd. Als het aan GroenLinks Wassenaar ligt, gaat het tempo omhoog.

De gemeente moet niet afwachten wat inwoners en bedrijven doen op het gebied van duurzaamheid, maar zelf het goede voorbeeld geven. De vele gebouwen, die eigendom zijn van de gemeente, moeten zo snel mogelijk energiezuinig worden gemaakt. Alle gemeentelijke voertuigen moeten worden vervangen door elektrische en de straatverlichting moet ook zo snel mogelijk energiezuinig.

Daarnaast is GroenLinks Wassenaar natuurlijk trots op dat er door inwoners wel stappen in de richting van een CO2-neutraal Wassenaar worden gezet. De woningbouwcorporaties en vele particulieren zijn bezig de bijna 12.000 woningen in Wassenaar te verduurzamen. Er verschijnen steeds meer openbare laadpalen voor elektrische auto’s en het autodelen wordt in Wassenaar ook steeds normaler.

Maar om in 2050 als Nederland energieneutraal te zijn, moet het tempo omhoog. En er moet meer worden gedaan om schone energie op te wekken. De ja-knikkers, waarmee olie werd opgepompt, zijn al vele jaren geleden uit Wassenaar verdwenen. Maar eerste zonnepanelen op het gemeentekantoor moeten nog worden geplaatst.

Het scheiden van afval is een opgave, waar GroenLinks Wassenaar zich volledig voor inzet. Te veel bruikbare en schaarse grondstoffen worden verbrand en gaan zo verloren. De rijkdom van de aarde is immers niet onuitputtelijk. Het scheiden van onze massale afvalstromen is financieel aantrekkelijk, maar ook onontkoombaar.

Maar ook hier geldt: gemeente, geef het goede voorbeeld. Laat zien dat het kan en beloon mensen die minder afval produceren.

Een gezond leven in Wassenaar vraagt om aandacht voor de luchtkwaliteit en geluidsoverlast. Met name het autoverkeer bedreigt de gezondheid van onze inwoners. Niet iedereen realiseert zich dat het wonen in de buurt van drukke wegen schade toebrengt aan de gezondheid. En drukke wegen hebben we in Wassenaar genoeg: de Rijksstraatweg (A44/N44), de Landscheidingsweg (A14) en straks de Rijnlandroute (N206). Volgens GroenLinks Wassenaar moet en kan de gemeente hier ook een actieve rol vervullen.

Aart van Sloten
Fractievoorzitter GroenLinks Wassenaar

Tags

GemeenteraadGR2022GroenLinksIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top