Skip to content

Precario 2021 voor horeca en winkels helemaal geschrapt

20 januari 20222 minute read

De gemeente heeft besloten de precario 2021 voor horeca en winkels helemaal te schrappen. Daarnaast stelt men opnieuw € 10.000 beschikbaar voor activiteiten die de plaatselijke economie een impuls kunnen geven. Dat heeft de gemeente Wassenaar geschreven in een brief aan lokale ondernemers.  

Vergoeding van precario winkeliers en horecaondernemers
In 2021 heeft de gemeente besloten om slechts een deel van de precariobelasting voor uw terras of uitstallingen in rekening te brengen. Van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) hebben ondernemers inmiddels een aanslag voor de resterende precariobelasting ontvangen of ontvangen deze binnenkort. De gemeente heeft besloten om dit resterende bedrag ook te vergoeden.

Coronabijdrage
De gemeente stelt opnieuw € 10.000 ter beschikking voor activiteiten voor/door ondernemers die specifiek worden opgezet om samen sterker uit de crisis te komen. Per activiteit is er € 1.500 beschikbaar.

Het gaat om activiteiten die:
a. bijdragen aan de versterking van winkelgebieden en waarbij sprake is van een samenwerking tussen tenminste 3 partijen, of;
b. innovatief zijn en tevens bijdragen aan het op de kaart zetten van de gemeente, of;
c. inspelen op een combinatie tussen digitalisering en sociaal contact, of;
d. die significant bijdragen aan het versterken van het economisch vestigingsklimaat.

In 2020 en 2021 hebben diverse samenwerkende ondernemers een bijdrage voor hun initiatieven ontvangen. Wilt u een aanvraag doen of heeft u ook een mooi initiatief? Meld u dan bij economie@wassenaar.nl.

Welke ondersteuning kunnen wij u bieden?
De gemeente wil u zo goed als mogelijk ondersteunen om deze lastige tijd door te komen. Maar het is voor ons soms lastig om in te schatten waar u – naast de bestaande landelijke en lokale regelingen – behoefte aan heeft. Misschien wilt u uw zorgen delen met de burgemeester of één van de wethouders. Maar het kan natuurlijk ook iets heel anders zijn.
Wilt u ons vertellen waar wij u bij kunnen helpen? Stuur dan een bericht naar economie@wassenaar.nl

Landelijke regelingen
Het steun- en herstelpakket van de rijksoverheid bevat tijdelijke financiële regelingen, een sociaal pakket en investeringsmaatregelen voor ondernemers en zzp’ers. Kijk voor de actuele regelingen op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financieleregelingen/overzicht-financiele-regelingen

Bron: website Ondernemend Wassenaar

 

Tags

CoronabijdrageOndernemend WassenaarOndersteuningPrecarioWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top