Skip to content
Fotocredit: Wassenaarders.nl

Burgemeester verdedigt Wassenaars belang in Katwijk

21 januari 20222 minute read

“Afspraak is afspraak. Waarom leg je dat niet gewoon vast?” Dat zei burgemeester Leendert de Lange gisteravond tijdens een informatieve raadssessie in buurgemeente Katwijk. In een inspraakronde deed hij, samen met vele anderen, zijn zegje over het bestemmingsplan Valkenhorst.

De burgemeester sprak zijn teleurstelling uit over het feit dat bepaalde afspraken uit zogeheten vastgelegde Bestuurlijke Afspraken uit 2018 nog niet juridisch zijn geborgd. Dan gaat het over het aantal woningen en de invulling van het grensgebied. Vastlegging van de afspraken in beleidsregels acht De Lange onvoldoende bindend omdat de wet toestaat dat hierin later wijzigingen mogen worden aangebracht. Als dat het geval zou zijn heeft dat dus gevolgen voor de omvang van de Groene Zone.

Daarbij komt nog dat de beleidsregels uitsluitend betrekking hebben op Woongebied-1 en dus niet op Woongebied-2. Voor laatstgenoemd woongebied zijn vooralsnog dus geen beleidsregels van toepassing omtrent bebouwing in en nabij de Groene Zone. “Dat kan niet de bedoeling zijn,” sprak Leendert de Lange.

Burgemeester De Lange was wel tevreden over het feit dat in de regels voor de overgangszone de bouwhoogte is teruggebracht naar 15 meter voor gestapelde bouw en 13 meter voor grondgebonden woningen.

Woningbouw op het voormalige Marinevliegkamp
Met het bestemmingsplan ‘Woongebied Valkenhorst’ is het de bedoeling dat het voormalige Marinevliegkamp Valkenburg en de gronden van BPD de komende jaren wordt omgevormd naar een hoogwaardig, duurzaam en inclusief woon- en werkgebied. Deze zesde woonwijk van de gemeente Katwijk zal bestaan uit maximaal 5.600 woningen, maximaal 5 ha bedrijventerrein (Unmanned Valley) en maatschappelijke en commerciële voorzieningen.

Het bestemmingsplan ‘Woongebied Valkenburg’ is tot stand gekomen op basis van samenwerkingsafspraken tussen de gemeente Katwijk, het RVB, BPD, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Wassenaar. Doel van deze samenwerkingsafspraken is het borgen van onder meer de inpasbaarheid in de omgeving, aandacht voor groen en recreatie, hoogwaardig openbaar vervoer en betaalbare woningen.

 

 

 

Tags

BestemmingsplanBouwlocatieGroene ZoneKatwijkMarinevliegkamp ValkenburgValkenhorstWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top