Skip to content
Fotocredit: Ellen Klaver - Asscheman

Contant geld opnemen bij geldautomaat in het centrum is een drama – deel 2

21 januari 20224 minute read

Het artikel over de geldautomaat in het centrum van enkele dagen geleden heeft heel wat reacties te weeg gebracht. De banken wordt verweten, dat zij steeds minder service leveren, dat de huidige locatie onveilig is en de frustratie over een lege of defecte geldautomaat is hoog. Men vindt het absurd, dat er slechts één geldautomaat in het centrum is, die vaak of niet functioneert of leeg is.

Zoals gezegd zijn de vragen omtrent de geldautomaten voorgelegd aan zowel de ABN/AMRO, de Rabo als de ING bank. De laatste twee banken beloofden de volgende dag te laten terug bellen door iemand met kennis van zaken. Tot op heden heeft niemand teruggebeld. Zo gaat het blijkbaar tegenwoordig.
Een ander verhaal is het met Geldmaat, de beheerder van de geldautomaten. Door hen is een aantal keren teruggebeld. Zij hebben zich serieus verdiept in de situatie in Wassenaar, zijn steeds weer aan de slag gegaan met de vragen en hebben ook daar steeds keurig over teruggebeld. Zij zijn geschrokken van de reacties op het artikel en nemen de zaak hoog op.

Maar daarmee is het probleem nog niet opgelost. De situatie is namelijk niet zo gemakkelijk op te lossen als het lijkt. Zo zijn de drie banken allemaal gevestigd in panden, die zij huren. De eigenaren van de panden van zowel de ABN/AMRO als de Rabo bank geven geen toestemming aan Geldmaat om de geldautomaten in hun gevels te handhaven. Dat heeft te maken met de veiligheid van de bewoners, die boven de geldautomaten wonen en het gevaar op plofkraken. Bovendien voert de ABN/AMRO bank een actief beleid om het gebruik van contant geld te ontmoedigen en zal de Rabo bank binnenkort helemaal uit Wassenaar verdwijnen. Daardoor is het binnen in de bank plaatsen van een geldautomaat geen optie.

Op zoek naar nieuwe locaties

Geldmaat is in nauwe samenwerking met centrummanager Fréderique Diepstraten al weken intensief op zoek naar nieuwe locaties voor de geldautomaten in het centrum van Wassenaar. Dat blijkt niet zo eenvoudig. “Om een automaat in winkels te plaatsen, moet de winkel aan bepaalde veiligheidseisen voldoen”, aldus de centrummanager. “En er zijn meerdere winkelketens, zoals bijvoorbeeld Bruna, waarvan het hoofdkantoor geen geldautomaten in de winkels wil hebben om de veiligheid van hun personeel te kunnen waarborgen.”

De geldautomaat in de Jumbo was niet van Geldmaat, maar van ‘you cash’. Mark Blaauw van Jumbo heeft aangegeven met het oog op de veiligheid, geen geldautomaat meer in zijn zaak te willen hebben. Een verzoek zijnerzijds om een apparaat weer buiten op de oude plek naast de winkel te plaatsen werd afgewezen door de eigenaar van het pand, Dit wederom vanwege het gevaar van plofkraken en de veiligheid van de bewoners, die er boven wonen.

Er wordt dus naarstig gezocht naar locaties voor nieuwe geldautomaten, want ook de locatie bij de ING is slechts een tijdelijke . Wel wordt van nu af aan getracht om het apparaat zo veel mogelijk bij te vullen, omdat bijvoorbeeld aan het einde van de week door een grote groep mensen veel meer geld opgenomen wordt dan op andere dagen. Helaas kampt ook Geldmaat met een tekort aan personeel en veel uitval vanwege Corona.

De centrummanager en Geldmaat beschouwen de problematiek in het centrum van Wassenaar als prioriteit en werken hard aan een oplossing. Ook de gemeente is in dit proces betrokken. Beiden geven aan, dat er binnen afzienbare tijd, wel een geldautomaat, waar zowel geld gepind als gestort kan worden, zal komen op de Hofcampweg 102, naast het politiebureau.

Dat betekent, dat, zo lang er nog geen nieuwe geldautomaten in het centrum zijn, het verstandig is om geld op te nemen bij AH of, over een tijdje, op de Hofcampweg, voordat men naar het centrum gaat om daar te winkelen.

Met Geldmaat en de centrummanager is afgesproken, dat wij van Wassenaarders.nl nauw contact met hen zullen houden, zodat we op de voet kunnen volgen hoe de situatie met de geldautomaten zich ontwikkelt en u als lezer van onze nieuwssite op de hoogte kunnen houden .

Wordt vervolgd.

Tags

CentrumGeldautomaatGeldmaatServiceWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top