Skip to content

Van lijsttrekker naar lijstduwer

25 januari 20224 minute read

Na acht jaar gemeenteraad draagt Jan van Noort het stokje van aanvoeder van de PvdA in Wassenaar met een gerust hart over. Tot zijn tevredenheid hebben de leden besloten dat Henri van Smirren bij de verkiezingen op 16 maart de nieuwe lijsttrekker is. Henri was de laatste jaren de rechterhand van de 68-jarige Jan van Noort. Hij knapte veel raadswerk op. En mensen met politieke ervaring kan Wassenaar wat Jan van Noort betreft nou goed gebruiken. Hij verwacht veel “nieuwkomers” bij andere partijen na de verkiezingsdatum van 16 maart.

De naam van Jan van Noort vinden de kiezers op 16 maart onderaan de lijst van de PvdA. Van lijsttrekker wordt hij nu “lijstduwer”, want hij wil de sociaaldemocraten in Wassenaar volop blijven steunen. In de gemeenteraad deed hij vooral van zich spreken door zijn strijd voor betaalbare huizen. Hij maakte zich sterk voor sociale woningbouw op vrijkomende locaties in het dorp. Soms met succes. “Ik moest dat voor de poorten van de hel wegslepen”, zegt Jan in een terugblik.

Het werd hem niet door iedereen in dank afgenomen. Grinnikend vertelt hij dat een boze Wassenaarder hem de rekening dreigde te sturen voor de waardedaling van diens huis, als er “goedkope” woningen in de buurt zouden komen: “Nooit gezien in mijn brievenbus”.

De inspanningen van Jan van Noort konden niet voorkomen dat er “onvoldoende” sociale woningen zijn. Het gaat nou om minder dan een kwart van het totale aantal huizen in het villadorp en Jan vindt dat gestreefd moet worden naar zo’n dertig procent. Jan is mild in zijn kritiek. Hij tekent er bij aan dat de sociale woningen in “zijn” Wassenaar veelal van goede kwaliteit zijn en dat de corporaties hun best doen om die te verduurzamen.

Als sociaaldemocraat was Jan van Noort acht jaar lang een eenling in de gemeenteraad in het als conservatief bekend staande villadorp. Toch voelde hij zich niet een roepende in de woestijn: “De PvdA heeft steeds onder de aandacht gebracht dat ook in het rijke Wassenaar mensen in de problemen kunnen komen. Ik ben niet ontevreden over het sociale gehalte in onze gemeente, maar het kan nog veel beter.” Daarnaast heeft Jan zich sterk gemaakt voor wat vandaag de dag wordt aangeduid met de wat vage term inclusie: “Iedereen moet mee kunnen doen aan allerlei activiteiten in de samenleving, ook mensen die slecht ter been zijn of een andere handicap hebben.” Dat met hen meer rekening moet worden gehouden merkt Jan van Noort zelf aan den lijve, nu hij zich met een scootmobiel door het dorp moet bewegen”.

Een dorp dat hij kent als zijn broekzak. Jan is geboren in Wassenaar. Zijn vader was vuilnisman en zijn moeder huisvrouw. Na de lagere school en de LTS in Leiden werd Jan timmerman en dat werk ging hij combineren met een bestuurlijke carrière. In de jaren zeventig was hij onder de indruk van de legendarische politicus Joop den Uyl en werd Jan lid van de PvdA. Sindsdien heeft hij zich in Wassenaar steeds ingezet voor de PvdA, de partij die hij altijd trouw bleef. Jan is een sociaaldemocraat van de oude stempel die zich in zijn gemeente ook heeft ingespannen voor de sport en hij stond aan de wieg van de Wereldwinkel.

Als Jan vanuit zijn flat naar Wassenaar kijkt, zegt hij peinzend: “Het voorzieningenniveau in de gemeente is goed.” Als voorbeeld noemt hij het zwembad, en ook de nieuwe sporthal die er komt is “niet slecht”. Maar Jan wordt weer strijdvaardig als raadhuis De Paauw ter sprake komt. Dat ziet er nu uitstekend uit en dat blijft wat hem betreft zo, maar Jan van Noort vreest voor een “megalomaan project”, nu er plannen zijn om het raadhuis voor een bedrag van 12 tot 14 miljoen te vernieuwen en uit te breiden. Geld dat volgems hem beter besteed kan worden en daar zou het bij de verkiezingsstrijd ook om moeten gaan.

Nu de verkiezingen dichtbij komen ziet Jan een toenemende ontevredenheid bij een deel van de bevolking. Hij spreekt over een “narrig sfeertje”. Mensen klagen dat de gemeente niet naar hen luistert bij projecten als museum Voorlinden en het ANWB-kantoor, of recentelijk bij renbaan Duindigt. Een pasklaar antwoord op de onvrede heeft Jan niet, maar hij vindt wel dat dit de aandacht moet krijgen van de nieuwe gemeenteraad. Een gemeenteraad die waarschijnlijk minder versnipperd zal zijn dan de huidige, die elf fracties telt op een totaal van 21 leden. Meer samenwerking is welkom en daarbij kijkt Jan van Noort ook naar de linkse partijen die in Wassenaar slecht vertegenwoordigd zijn.janvannoortajaxCropped

Jan van Noort voelt zich als geboren en getogen Wassenaarder thuis in het dorp, maar hij heeft ook een andere favoriete plek.

Tags

GemeenteraadGR2022IngezondenJan van NoortPvdAWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top