Ga naar hoofdinhoud

CDA-Wassenaar: renovatie Paauw is een uitdaging

26 januari 20223 minute read

Deze raadsperiode zit er alweer bijna op. CDA-fractievoorzitter Ronald Everard: “Deze maand staat de renovatie van de binnenkant van de Paauw op de agenda. De renovatie is inmiddels zo duur, dat we wel heel goed moeten nadenken of het financieel verantwoord blijft. De teller staat inmiddels op ruim € 12 miljoen en dat kan door eventuele tegenvallers en bouwkostenstijgingen best meer worden. Voor de CDA-fractie is het alleen verantwoord als we een groot deel van deze investeringen via subsidies van de provincie, het rijk en andere overheden en instellingen kunnen dekken. De buitengewoon fraaie gerestaureerde buitenkant verdiend ook een fraaie binnenkant, die we maatschappelijk maximaal gebruiken.”

We hebben niet alleen financiële zorgen bij dit dossier, het gaat er primair om dat er voldoende werkplekken gerealiseerd worden voor onze ambtenaren, het wordt tenslotte het Wassenaarse bestuurscentrum. CDA-woordvoerder Wim Koetsier: “Wij zijn alleen bereid om van de Paauw een volwaardig bestuurscentrum te maken, als we het gemeentekantoor volledig kunnen afstoten voor woningbouw. Het huidige gemeentekantoor en de gemeentewerf is bij uitstek geschikt voor de realisatie van veel woningen voor jongeren, de ouderen en gezinnen dicht bij het dorpscentrum. En laten we die ruimte dan ook volledig gebruiken voor de broodnodige woningbouw!”

Om de Paauw volledig te benutten als bestuurscentrum is het ook noodzakelijk dat het Brandweermuseum en de Schooladviesdienst gaan verhuizen uit de Paauw naar andere locaties. In het plannen van het college wordt gedacht aan verhuizing van de Schooladviesdienst naar het gemeentekantoor en wat betreft het brandweermuseum blijft het college voor een goede vervangende ruimte stil en vaag. Fractievoorzitter Ronald Everard: “Het gemeentekantoor moet juist vrijgespeeld worden voor woningbouw. Dat heeft ons dorp heel hard nodig. Het is veel beter om de Schooladviesdienst te huisvesten in een van onze schoolgebouwen. Een betere benutting van bestaande leegstaande ruimtes en dicht bij onze jeugd is natuurlijk veel beter.”

Het CDA is voorstander voor de realisatie van een Wassenaars museum. Daarin zou prima plaats zijn voor ons brandweermuseum. CDA-woordvoerder Wim Koetsier: “Ons unieke brandweermuseum met de vele vrijwilligers verdient veel meer support van het college van B&W. Het CDA zal zich hard maken, dat dit wordt meegenomen in de plannen. De geschiedenis van Wassenaar en ons brandweermuseum verdienen een mooie plek in het centrum van ons dorp.”

Wilt u meer weten over de standpunten van het CDA-Wassenaar of ons verkiezingsprogramma door voor de komende verkiezingen lezen? Kijk dan op https://www.cda.nl/zuid-holland/wassenaar/verkiezingsprogramma

Ronald en Wim voor de Paauwver1 

 

Tags

CDAGemeenteraadIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top