Skip to content
Fotocredit: PR

HartvoorWassenaar: Lokale politiek en de grote overheid

27 januari 20222 minute read

De overheid wordt steeds groter. En bemoeit zich steeds meer met het bestuur van een gemeente als Wassenaar. Sterker nog, er worden rechtstreekse instructies gegeven. Of het nu gaat om het aantal huizen dat gebouwd moet worden, zelfs wat voor huizen. Het gaat ook over de buffer tussen Wassenaar en Katwijk. Het gaat over hoe omgegaan moet worden met het sluipverkeer. En er worden aanwijzingen gegeven hoe het toerisme in Wassenaar moet groeien. Zelfs wie hier in de woningen van de woningcorporaties mogen komen wonen.

Daarnaast worden overheidstaken, zoals de jeugdzorg, naar Wassenaar toegeschoven. En die kosten meer geld dan dat we er voor krijgen.

Gelukkig moet een gemeenteraad veel van de instructies en aanwijzingen goedkeuren. En dan gaat het er om hoe de samenstelling van de gemeenteraad is. Is een meerderheid voor om de instructies en aanwijzingen vanuit Den Haag en de provincie vrijwel klakkeloos uit te voeren? Of is er een meerderheid die eerst nadenkt of het goed is voor Wassenaar, goed is voor de Wassenaarders en of de Wassenaarders het willen? En voor een Wassenaarse oplossing kiest. Het laat zich raden waar HartvoorWassenaar als lokale partij voor staat.

Er liggen nogal wat uitdagingen voor ons. De energietransitie. Herstel van de Wassenaarse financiën. Het verkeer. Onze benadering is duidelijk: het belang van de Wassenaarders, staat voorop.

Als lokale partij gaat het om de Wassenaarders. Die vormen onze kracht. Zij hebben op ons gestemd.
En dat betekent dat we constructief met de overheid samenwerken. Uiteraard. We wonen in Nederland. Maar we willen Wassenaar beschermen en het bijzondere van Wassenaar behouden en versterken. We zullen ons weerbaar opstellen. Stevig. En wanneer nodig, goed tegenspel bieden. We willen dat de overheid meewerkt aan oplossingen voor Wassenaar.

Om het goed te doen in Wassenaar wil HartvoorWassenaar dat het bestuur van Wassenaar bestaat uit wethouders die in Wassenaar wonen. Voeling hebben met de Wassenaarders. Praten met de Wassenaarders. De Wassenaarders begrijpen. Passie hebben voor Wassenaar. Weten wat Wassenaarders willen. We willen ook dat ze op basis van 5 dagen in de week werken, zodat ze hun werk serieus kunnen doen.

Het zou mooi zijn wanneer de lokale partijen in Wassenaar ten minste 50% van de raadszetels krijgen. Dan krijgen we echt lokaal bestuur voor Wassenaar.

HartvoorWassenaar. Solide en verstandig. Voor Wassenaar!

Ga stemmen
Stem lokaal
Stem HartvoorWassenaar

HartvoorWassenaar, Lijst 2, Henri Hendrickx
Voor een mooi dorp

Tags

GemeenteraadGR2022HartvoorWassenaarIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top