Skip to content
Fotocredit: gemeente Wassenaar

Veel vragen bij omwonenden over bestemming voormalig O&O gebouw

27 januari 20225 minute read

Afgelopen maandag heeft een online-bewonersavond plaatsgevonden over de plannen van de gemeente met het voormalige O&O-gebouw. De gemeente en het Leger des Heils hebben omwonenden bijgepraat over de ontwikkelingen rondom dit gebouw. Het is de bedoeling dat daar een Wonen-plus voorziening wordt gerealiseerd. Omwonenden zijn er niet gerust op. De gemeente geeft aan dat ‘absoluut geen sprake is van verslaafdenopvang of opvang voor dak- en thuislozen’.

Vrees voor verslaafdenopvang
Dat is en was wel wat door omwonenden wordt gevreesd. De toekomstige bestemming heeft in de afgelopen periode gezorgd voor onrust in de wijk. Het gebouw aan de Zonneveldweg kent een maatschappelijke bestemming. Sinds de overdracht door de Willibrordus-parochie aan de gemeente Wassenaar is de bestemming van het gebouw onderwerp van gesprek. Door de jaren heen zijn diverse Wassenaarse ideeën en initiatieven voor een nieuwe bestemming ingediend. Al dan niet in samenspraak met diverse buurtgenoten. Echter, deze initiatieven leidden niet tot een resultaat.

In december 2020 is het gebouw verkocht aan ManCap Holding. Een bedrijf, dat geen duidelijke sociale bestemming voor de toekomst op tafel had gelegd. Daar werden vraagtekens bij geplaatst. Daarna leek sprake te zijn van het mogelijk huisvesten van drugsverslaafden in het pand.

Voor wijkvertegenwoordigers vormden de ontwikkelingen aanleiding om bij de gemeente meermaals aan de bel te trekken en aan te dringen op een toelichting. Omwonenden die gezamenlijk bezwaar hadden ingediend zijn vorige week door de gemeente geïnformeerd over de beoogde nieuwe bestemming. Afgelopen maandag konden deze bewoners hun vragen kwijt in een online vergadering. Vijftien geïnteresseerden namen deel aan deze sessie over het veelbesproken gebouw.

Namens het college waren de wethouders Bloemendaal en Zweerts de Jong waren aanwezig. Zij beantwoordden vragen van bewoners en gaven toelichting op de plannen. Twee medewerkers van het Leger des Heils deden dat ook.

De bestemming van het pand is inmiddels van een maatschappelijke omgezet naar een gemengde bestemming. De gemeenteraad heeft onlangs besloten om de mogelijkheden van een vorm van beschermd wonen te laten onderzoeken. Dit onderzoek zal in de komende vijf maanden plaatsvinden. Dat staat ook in de intentieovereenkomst die de gemeente met de eigenaar en het Leger des Heils op 18 januari heeft ondertekend.

Doelgroep
Het gaat volgens de gemeente om psychisch kwetsbare mensen, die lichte begeleiding nodig hebben. Het gaat dus, zoals de gemeente ook op de website vermeld, niet om drugsverslaafden.

Sommige bewoners gaven aan daar niet gerust op te zijn. Ze betwijfelden of ze met deze doelgroep hun kinderen veilig over straat konden laten gaan. “Ik ga serieus nadenken over de mogelijkheden om te verhuizen”, stelde een bewoonster. Wethouder Bloemendaal benadrukte, dat sprake moet zijn van een indicatie. Ook gaf hij aan dat er een grondige selectie plaatsvindt ten aanzien van toekomstige bewoners. Het Leger des Heils vulde hierop aan dat overdag begeleiding aanwezig is. In de avonduren kan men bij problemen een beroep doen op de politie.

33 Studio’s
Vanaf 2023 is de gemeente zelf verantwoordelijk voor de opvang van deze groep kwetsbare mensen. De gemeente is daarom voornemens om 33 studio’s te realiseren in het pand. Van de 33 te plaatsen mensen zijn er 5 afkomstig uit Wassenaar. Wassenaar behoort tot de regio Haaglanden en dus komen de toekomstige bewoners vanuit de gehele regio.

“Waarom geen 33 studio’s voor woningzoekende jongeren?” klonk het in de online-sessie. “Die moeten nu tot hun dertigste thuis blijven wonen omdat er geen woningen zijn”, aldus één van de bewoners. De wethouders lichtten toe dat op de wachtlijsten voor woningen altijd een reservering gemaakt wordt voor bijzondere doelgroepen. Zij benadrukten tevens, dat de bewoners van de studio’s uiteindelijk weer terug zullen gaan naar hun woonplaats van herkomst. Ze krijgen dus geen huis in Wassenaar. Dat heeft te maken met het zogenaamde woonplaatsbeginsel.

‘Extra belasting voor de wijk’
“Oostdorp heeft ook al veel overlast van de opvang van asielzoekers in Duinrell”, betoogde een andere bewoner. “Dit zie ik als een extra belasting voor onze wijk”. Ook de parkeerproblematiek in de wijk was een heikel punt. “En hoe zit het met de dagbesteding van de bewoners, de veiligheid in de wijk en de mogelijkheden tot integratie?”, vroegen bezorgde bewoners zich af.

Via de chatfunctie kon men ook vragen stellen. Lang niet alle vragen konden worden beantwoord op de avond zelf. Deelnemers kregen de toezegging dat onbeantwoorde vragen in een verslag van een antwoord worden voorzien.

Zo bleef een vraag over de parkeernorm van de gemeente vooralsnog onbeantwoord. Over de veronderstelling dat 50 parkeerplaatsen op het terrein van het pand moeten worden gerealiseerd, moet dus nog duidelijkheid worden verschaft.
De aanwezige wethouders zegden toe alles goed te zullen onderzoeken. Daarnaast wordt er een klankbordgroep vanuit de wijk samengesteld die met de gemeente in nauw contact zal blijven.

De overige bewoners zullen door de gemeente zowel via de mail alsook via brieven op de hoogte worden gehouden van de verdere ontwikkelingen.

 

Meer achtergrondinformatie 

Wassenaarders.nl heeft vaker aandacht geschonken aan de ontwikkelingen rondom het O&O gebouw:

Verkoop Van Het O&O Gebouw: 1,1 Miljoen Euro Over De Balk (Deel 1 Van 3)

Verkoop Van Het O&O Gebouw: Hoe De Verenigingen Niet Terug Mochten Keren. 1,1 Miljoen Euro Over De Balk (Deel 2 Van 3)

Verkoop Van Het O&O Gebouw: De Verkoop. 1,1 Miljoen Euro Over De Balk. (Deel 3 Van 3)

Verkoop O&O Pand: Wethouder Wassenaar Wordt Teruggestuurd Voor Een Integraal Plan.

 

 

Tags

O&OgebouwOnline bewonersavondOostdorpWassenaarWonenplus voorzieningZorgen en vragen
Gerelateerde artikelen
Back To Top