Skip to content

Lokaal Wassenaar: sociale samenhang vergroten

29 januari 20222 minute read

Lokaal Wassenaar streeft ernaar om de sociaal onderlinge band tussen alle Wassenaarders te versterken. Dit kan op verschillende fronten. Of je het nu hebt over sporten bij een sportclub, gezellig samen zijn bij een activiteit of de zorg voor een ander. In bijna alle gevallen wordt dit georganiseerd en uitgevoerd door vrijwilligers. (Sportverenigingen, buurtverenigingen, vrijwilligersorganisaties of individueel als hulp bij ouderen, de mantelzorg). De Wassenaarse gemeenschap kan niet zonder jullie.

In de afgelopen 20 jaar is het vrijwilligersbestand als gevolg van het opheffen van de VUT verder uitgedund. De groep 55 tot 67 jaar moet blijven werken en dat is te merken bij alle organisaties. Daarom verdient deze groep extra onze aandacht. We zullen met hen in gesprek gaan om de problemen die zij ervaren te bespreken. Dit zullen wij doen bij sportverenigingen, buurtverenigingen, maatschappelijke organisaties en mantelzorgers.

Even terug komen op de sport; sporten willen we zo veel als mogelijk stimuleren. Sport en sportverenigingen zijn belangrijk voor het in beweging houden van de Wassenaarders. Maar sport draagt niet alleen bij aan de gezondheid van de Wassenaarders, het geeft ook onderlinge solidariteit en is sociaal. Lokaal Wassenaar wil er aan bijdragen dat sportverenigingen voldoende variëteit kunnen bieden en over goede accommodaties kunnen beschikken. Dat nodigt uit om te (blijven) sporten.

Ook buurtverenigingen zijn belangrijk voor de sociale samenhang in de wijken. Zij zijn onder andere de voelsprieten voor de politiek. Wij zullen hen bij incidentele of doorlopende activiteiten ondersteunen. Uitgangspunt is het mogelijk maken, voor de bewoners, een activiteit te organiseren en bij te wonen. Steun daarbij is noodzakelijk.
Het goede werk van de SMOW voor de ouderenzorg en het Hospice Wassenaar voor de palliatieve zorg willen we ook nog noemen. Deze organisaties zijn van groot belang voor de kwetsbare groepen.

Tot slot: alle maatschappelijke organisaties c.q. vrijwilligers kunnen op de steun van Lokaal Wassenaar rekenen. Vrijwilligers zijn onbetaalbaar voor onze Wassenaarse gemeenschap.

Berry Vrijburg
Kandidaatraadslid Lokaal Wassenaar, Lijst 3

berrylw

Tags

GemeenteraadGR2022IngezondenLokaal WassenaarWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top